37 resultater
Basert på jordartkart fra I.J. Jansen, 1979/1980
Kart vedlagt beskrivelse "Eksempler på ulike landformer og avsetningstyper i Drangedalsområdet".
Detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger
Detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger
Trykt i farger, beskrivelse på kartet
Plotteversjon 2006
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.