11 resultater
... Vurdering av eventuell skade på brønn i forbindelse med veibygging. ...
... til boliger etter brønnskader i forbindelse med veibygging. Vurdering av muligheter for grunnvannsforsyning til boliger på ...
... og fremtidens samfunn, fra matjord til kunstgjødsel til veibygging og metaller. Den skal være et sted som lærere ønsker å ta med ...
... betyr ganske enkelt kiselalge I veibygging betyr kult knust, grovt steinmateriale med kornstørrelse, 8-20 ... alle som arbeider med anlegg i fjell, gruver, steinbrudd og veibygging, bønder, skogeiere og politikere og myndighetene. I tillegg kommer ...
... M.O. 0800-3416 94.041 I forbindelse med fremtidig veibygging (tunneler) i Drammensområdet ønsket Statens vegvesen Buskerud ...
... Vangsmo v/advokat Giørtz. Feltet ønskes belyst i anledning veibygging over forekomsten. Etter befaring, prøvetaking og bearbeiding kom ...
... 0800-3416 84.041 Frie emneord: Berggrunnskartlegging Veibygging Etter henvendelse fra Vegkontoret i Østfold utførte NGU i 1983 en ...
... stor grad påvirke jordas stabilitet. Eksempler på dette er veibygging, flatehogst og overbeiting. Tap eller svekkelse av vegetasjon kan ...
... som tilfredsstiller de fleste krav som stilles for bruk til veibygging og til vanlige betongformål. Av sand- og grusarealene er ca. 25 % ...
... rundt vannverket er i stadig utvikling, med bolig- og veibygging, vannregulering og klimaendringer. Studentene fikk i oppgave å ...
... er således mange steder hvor stein kan brytes uten at mye veibygging er nødvendig. Det er også øde skogsområder, hvor eventuelle ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.