Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

298 resultater
... for vannforsyning til hagevanning. Vanningsvann, Drengs vei 57. ...
Mer innhold kommer snart... Vei og jernbane ...
... like utenfor Midt-Norge er egnet som lager for CO2. På vei mot forurensningsfri gasskraft På vei mot forurensningsfri gasskraft ...
... Skipperneset og Korsvikvatnet er av normalt god kvalitet for vei- og betongformål, mens bergarten ved Kvannlia ikke anbefales brukt. ... gabbroforekomst med tanke på produksjon av knust fjell til vei- og betongformål ...
... av hustomt på eiendom gnr. 316, bnr. 579, Peder Morsets vei 3, 7080 Heimdal ...
... det har de klart. Gullet er pakket ned og studentene er på vei hjem igjen. Selv om turen ikke ble helt som planlagt er det mye som tyder ... om blandede følelser rundt siste leirbål. Nå er de på vei hjem, med gull i bagasjen? Gulldrømmen over for nå Gulldrømmen ...
... Havbunnen, fra sokkelen til kysten, er langt på vei et mørklagt kontinent. Hittil har Norge satset lite på å skaffe fram en ...
... Alle foto: Ane K. Engvik ANTARKTIS: Vi er på vei med snøscooter over isviddene, mellom nunatakker, langsetter fjellkjeden. ...
... fraktes og dette skjer stort sett som tungtransport langs vei. Lastebiler kjører over 80 prosent av de nevnte byggeråstoffene, som blir ... Utviklingen i storbyer som Trondheim går feil vei. Foto: Ane Bang-Kittelsen/NGU. Byene Oslo, Bergen og Trondheim ...
... har laget. Du går stien virituelt ved å selv velge hvilken vei du vil klikke deg til ved å snu på kameraet opptil 360 grader. Du kan ...
... har laget. Du går stien virituelt ved å selv velge hvilken vei du vil klikke deg til ved å snu på kameraet opptil 360 grader. Du kan ...
... I dag er 20 land med i programmet, og nye medlemsland er på vei inn. Et internasjonalt boreprogram har bidratt til ny viten om ...
... papirfabrikk, var beryktet. Nå ørreten og laksen på vei tilbake. Naturen vet å bygge seg opp på nytt. "Det e'kkje mi" – Ei ...
Brukerveiledning for 2 veieprogram VEI1 og VEI2 og for overføring av veiedata fra HP-85 til HP-3000. VEI1 og VEI2 er program som kjøres på HP-85 med ana- lysevekt Mettler Pk 300 tilkoblet. Veieprogrammene registrerer veieresultat og utfører beregning av glødetap og aske (i gram og prosent). Arbeidet er utført som hovedoppgave av Atle Solbu og Øyvind Johansen. Begge Studenter ved TIH. Veileder Bjørg Engesæth.
... til deponi, før ny stein transporteres inn for å bygge vei og bane. – Vi må bli flinkere til å bruke steinen fra tunnelene ... (NGU) har vært en av partnerne. I Norge bygger vi mye vei, med mange og lange tunneler. Det er mulig å spare både penger, miljø og ...
... av borested for vannforsyning til bolig (Thorleif Haugs vei) Vannforsyning til bolig, Holmenkollen. ...
... for NGUs målinger av naturlig gamma- stråling langs vei og til hvilken tid målingene i kommunen er gjort. Tolkningskart over ... stråling innenfor kommunen bygger på målingene langs vei, fra helikopter og i forbindelse med geologiske undersøkelser og ...
Gaut, Amund O-78117 Arbeid med ny vei aantas å ha forårsaket skade på 2 gravde brønner i løsmasse som stort ...
... N-7491 Trondheim Besøksadresse: Leiv Eirikssons vei 39, 7040 Trondheim se kart Kontakt ...
... og innsjøer, mens en del vil forbli under bakken på sin vei mot havet.   Illustrasjon etter John M. Evans, USGS ...
... Forekomstene er volumberegnet og kvaliteten til vei- og betongformål vurdert ved visuelle metoder. Data fra registeret er ... og inneholder tilsammen 5.5 mill. m3. Til vanlige vei- og betongformål er kommunen godt forsynt med sand og grus til eget ...
... visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og ... kommunen og distriktet omkring med sand og grus både til vei- og betongformål. Grusregisteret i Birkenes kommune. ...
... for slike råstoffer stort i de deler av verden som er på vei fra utviklingssamfunn til industrialiserte samfunn. Kina har vært ledende ... Brasil, og kanskje Indonesia samt deler av Afrika er på vei. Komplisert elektronikk krever mange grunnstoffer med forskjellige ...
... løsninger strømmer opp gjennom sprekker i jordskorpen. På vei opp blir vannet avkjølt og trykkes avtar. Dette fører til at vannet ikke ...
... basert på analyseresultatene er allerede på vei til å bli publisert. Prosjektet er ledet i felleskap av Manfred Birke fra ...
... er dannet på denne måten. Det skyldes grunnvann som er på vei ned til Lekumelva som renner like nedenfor. Hvordan ble ravinene ved ...
... siger fram helt til de er kommet ned til brefronten. På sin vei vil isen slipe og skure på underlaget og dra med seg stein, grus og sand ...
... Trondheim Norway Visiting address: Leiv Eirikssons vei 39, 7040 Trondheim phone: (+47) 73 90 40 00 fax: (+47) 73 92 16 20 ...
... – samferdsel”. Innsynet viser skred som har rammet vei og jernbane. Nye bakgrunnskart fra Statens Kartverk. Revidering av ...
... og volumet vil øke. Denne prosessen akselererer mot deres vei til overflaten og gir seg til uttrykk ved et eksplosiv vulkansk utbrudd. En ...
... Sted: Norges geologiske undersøkelse (NGU), Leiv Eirikssons vei 39, 7040 Trondheim Datoer/Frister: 31. mars 2017: Åpning for ...
... ambisjonene er store, og vi blir tett fulgt opp. Vi er på vei til det vi kan kalle en europeisk «geologisk service» for Europa, skapt ...
... 7491 Trondheim Besøksadresse: Leiv Eirikssons vei 39, 7040 Trondheim NGU på kartet telefon: 73 90 40 00 e-post: ...
... for NGUs målinger av naturlig gamma- stråling langs vei er beskrevet. Målingene i Rogaland er gjort i perioden 1978-88 med ...
... for NGUs målinger av naturlig gammastråling langs vei og til hvilken tid målingene i kommunen er gjort. Tolkningskart over ...
... lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og ...
... for NGUs målinger av naturlig gammastråling langs vei og til hvilken tid målingene i kommunen er gjort. Tolkningskart over ...
... for NGUs målinger av naturlig gammastråling langs vei og til hvilken tid målingene i kommunen er gjort. Tolkningskart over ...
... for NGUs målinger av naturlig gammastråling langs vei og til hvilken tid målingene i kommunen er gjort. Tolkningskart over ...
... for NGUs målinger av naturlig gammastråling langs vei og til hvilken tid målingene i kommunen er gjort. Tolkningskart over ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.