4 resultater
Synkehull defineres som fordypninger i terrenget, dannet ved oppløsning av ... gjelder også gips, salter og andre fordampningsbergarter. Synkehull kan være dramatiske i tilfeller der prosessen foregår lenge under ... Birzai i Litauen, et område hvor det finnes det ca. 2000 synkehull (sinkholes). Hvordan oppstår disse? Hva er et synkehull? Hva ...
Synkehull finnes i områder med kalk-, dolomitt-, eller gipsberggrunn. Det som ... i kalksteinsberggrunn. For å forstå risikoen for synkehull, må man først kartlegge berggrunnen og lage kart over kalk (gips)områder. Det er kun i disse områder synkehull kan dannes! I Norge er disse områder små og godt kjente, og finnes ...
... InSAR Norge. Foto: Skjermbilde. Hvordan kan synkehull oppdages og varsles, og er det fare for at store synkehull oppstår i Norge? Kan synkehull oppdages og varsles? ...
... klarte å stoppe i siste liten. De siste års store synkehull i Italia, USA og Guatemala er derfor ikke et nytt fenomen. ... and Foundation Engineering, Zurich".)   Et stort synkehull oppsto i Valkyriegaten etter at 800 m3 dundret ned i den utgravde ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.