Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

6307 resultater
... Mauring, Eirik Sveian, Harald 0800-3416 92.273 forespørsel fra arealplanavdelingen ved Nord-Trøndelag fylkeskommune har ... er dominert av et grovt bølgevasket topplag av grus og stein over grusig sand med overgang til finsand og silt ned mot ...
... Utstyr til mekanisk testing.  Knust stein - pukk NGU har bred kompetanse testmetoder for bestemmelse av byggeråstoffers (grus og pukk) egnethet for ...
... Utstyr til mekanisk testing.  Knust stein - pukk NGU har bred kompetanse testmetoder for bestemmelse av byggeråstoffers (grus og pukk) egnethet for ...
... Avdelingsdirektør ved NGU, Tom Heldal, er styrket i troen å utvinne mineraler fra dyphavet. Her sammen med kolleger fra inn- og utland under arbeidsmøtet NGU.   Interessen øker for metallene og mineralene som befinner ...
... kan gi ny og viktig kunnskap om mineralforekomster øya. Steinprøver Geolog Henrik Schiellerup leder Laget for mineralressurser NGU. Nå har han ikledt seg feltutstyret og er i full vigør i fjellsida ...
Tilgangen rent drikkevann er generelt veldig god i Norge. 90% er tilknyttet vannverk ... ned i brønnen. Du kan lese om drikkevann og helse Folkehelseinstituttets nettside . de fleste steder i Norge regner eller snør det ganske ofte. Ikke alle er ...
Slik ser NGUs side Facebook ut. Nettsamfunnet har om lag 1,5 millioner norske brukere og noen ... NGU har valgt å bli med ved å lage sin egen omtaleside Facebook og en profilside YouTube. Slike nettsteder åpner i stor grad for at besøkende kan bidra ...
... skal blant annet finansiere en forsker i 20 prosent stilling Svalbard. UNDERTEGNET: Morten ... Forskeren skal bidra i undervisning og drive egen forskning Svalbard med logistikkstøtte fra UNIS, forteller Morten Smelror. ...
kontorpulten øverst i NGU-bygget Lade, ligger kartbladene spredt utover. Sauda, Odda, Dalen - det er ... har banet vei for et enklere og mer moderne blikk geologien. Men fremdeles er det det blotte øyet som gjelder for ...
... også til kartlegging av miljøforhold og forurensing havbunnen. Her brukes det prøvetakingsutstyr spesielt beregnet for myk ... som lever i sedimentene. Grabben tar prøve av et areal 0,25 m2. Geologene følger med når prøvetakeren kommer dekk (figur ...
... VINTER: Forskerne måler ikke tyngdekraften ved å sitte kontor. Her er det Jomar Gellein som er ute en vinterdag. ... bruker et gravimeter under arbeid ved en nedsnødd varde Finnmarksvidda. - I løpet av de siste årene har vi ...
... også til kartlegging av miljøforhold og forurensing havbunnen. Her brukes det prøvetakingsutstyr spesielt beregnet for myk ... som lever i sedimentene. Grabben tar prøve av et areal 0,25 m2. Geologene følger med når prøvetakeren kommer dekk (figur ...
... i oktober i år, var 30 eksperter Urtidsgeologi fra Euroa og Nord-Amerika samlet i Trondheim.  Timothy ... prosessene jorda og utviklingen av natur og mulig liv Mars og andre planeter. - Noen av prosessene som foregikk under utviklingen av liv jorden, kan ha vært de samme som andre planeter. Derfor kan studiet av ...
... av tid til den geologiske historien mens sommertoget reiser en av de mest spektakulære togstrekningene i landet, forteller Kari ... reise De geologiske severdighetene kom som perler en snor i løpet av turen fra Dombås til Åndalsnes. Anders Romundset ...
...       «Strandflaten» er navnet det grunne, kystnære sjøområdet, som strekker seg fra Stavanger i sør ... En del av strandflaten, Vegaøyene i Nordland, står i dag Unescos verdensarvliste. Helt siden NGUs profilerte direktør rundt ...
... Siden landet er totalt avskoget, er det lite som holder vannet, og mesteparten av avrenningen går som kraftige flommer i elvene. ... Jeg holder med et skoleprosjekt der jeg skal sammenligne tilgangen rent drikkevann i to områder. Jeg valgte Norge og Eritrea. Ser at det er ...
Arbeidet serverne er ventet å vare fra 17.00-22.00 torsdag 26. august. NGUs ... de forsinkelser dette medfører for våre besøkende internett. I forbindelse med arbeid NGUs servere blir dette nettstedet ikke tilgjengelig i fem timer torsdag ...
... som har vært ansvarlig for arbeidet med å legge kartene ut NGUs nettside. Fordobling De 185 kartene stammer fra NGUs berggrunnskartlegging fra tidlig 70-tallet til i dag. De eldste kartene er håndfarget, scannet og justert ...
... 1. juli legges en pilotversjon av karttjenesten basert den nye datamodellen ut Skrednett.no. Denne revideres seinsommeren både med hensyn layout ...
årets siste biologi/geologi-tokt var en av undersøkelsesstasjonene ... utenfor Nordkapp, der detaljerte dybdedata viser sandbølger havbunnen over 300 meters vanndyp. Med videokamera kunne vi se lys sandbunn, og ...
... flere steder. Under karttjenestene www.skrednett.no ligger det kart over mulige utløsnings- og ... er utarbeidet av Norges Geotekniske Institutt (NGI) oppdrag fra Forsvaret. De startet skredkartleggingen av sine ... sier Stalsberg. Faresoner i fjellet   nettstedet finner du allmenngyldige forklaringer faresonene i fjellet. ...
... Her er den omstridte kvartsbergarten Akilia - bare fem meter bred. Stephen J. Mojzsis forklarer sine funn Akilia under en ekspedisjon i regi av NASA Astrobiology Institute nylig. ...
... i Sør-Afrika, det største bekreftede meteorittkrateret jorda, dannet for over to milliarder år siden. De fleste flerringformede ... 100 millioner år. Samtidig forsøker de å finne svar hvilken rolle de gamle strukturene fra den afrikanske fjellkjededannelsen ...
... FORTSETTER: Statsråd Trond Giske viderefører satsingen Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) og bevilger 25 millioner kroner også ... oktober, framgår det at NGUs totale ramme for 2012 ligger 240,5 millioner kroner. Driftsutgiftene utgjør 169 millioner, mens ...
... som ble lagt fram fredag, er NGU ført opp med en ramme til sammen 144,9 millioner kroner for neste år. Forslaget innebærer ... og prisvekst. Mareano-satsing Av den totale rammen 144,9 millioner kroner, utgjør 110 millioner kroner selve statsoppdraget, ...
... imidlertid at forurensningskilden ikke er stoppet. Det tyder at vi må rette blikket mot land, sier forsker Morten Jartun ved NGU. ... Avdekker spredning - Disse undersøkelsene tyder at aktive forurensingkilder, sannsynligvis land, bidrar til stadig ...
- Vi skal mellom anna sjå kordan gass og væsker påverkar eigenskapane til sedimenta. Kva skjer når til dømes metan strøymer opp gjennom sedimentlaga havbotnen? seier Jochen Knies. Forskarane skal først segle til ... gjennomtrengelegheit og saltinnhald i sedimenta, for å sjå kva som kontrollerer straumen av væsker. I Framstredet - Seinare ...
DRAUGEN: Grotter 2200 meter djup i skredmassar havbotnen utanfor Vesterålen. Avstanden mellom dei raude laserprikkane er ...         BOTN: Draugen sin heimstad? Avstanden mellom dei raude laserprikkane er 10 ...
JULEBORD: Manik Talwani (sittende i midten) julebordet til Geofysisk Malmleting (GM) i Trondheim i 1953. ... GM var viktig for Manik Talwanis videre karriere. Her er han laboratoriet i 1953. Talwani var ansatt daværende Geofysisk ...
... Bjørn Inge Ruset fekk Arne Bugge sitt fotografi "Husene Åkernesset" (1937) av Berit Forbord Moen, NGU, under opninga. sine ... varsla forskar Rolv Dahl til dømes at han held ein knapp strandflatene som ein finn mange stader langs kysten, mens redaktør ...
... Slik blir de nye aktsomhetskartene for snøskredfare. Klikk bildet for større versjon (3 Mb).  - Aktsomhetskartene skal fortelle ... i Oslo.  Alle kartseriene blir gratis tilgjengelig www.skrednett.no Utbygging og arealplanlegging Den primære ...
... Ett av mange spennende funn var skjellsandavsetninger over tre hundre meters vanndyp rett utenfor Nordkapp. Skjellsand flere hundre meters dyp Skjellsand flere hundre meters dyp ...
... ei moderne og brukarvennleg utforming, som fungerer både PC/Mac og mobile einingar med berøringsskjermar. Målgruppa er forvalting, ... - Nokre av karta har tidlegare vore tilgjengelege nettsidene til Mareano-programmet, der dei framleis skal visast saman med ...
Figur 1.  Sprekkesonen øvre del av skråningen nord for Storeggaraset er ca. 50 km lang (røde linjer). Noen kortere og mindre iøynefallende sprekker større vanndyp er også vist.  I finkornige sedimenter og under ... 100-150 m ned i sedimentene, og i tillegg til indikasjon bunnforhold får vi også informasjon om lagoppbygning. Flere av ...
Eggen, Ola A. Ottesen, Rolf Tore 0800-3416 PCB Svalbard 2012.071 Norges geologiske undersøkelse har gjennom ... av PCB i overflatejord ved bakgrunnslokaliteter Svalbard. bakgrunn av resultater for PCB i 177 overflatejordprøver fra ...
... fjellpartiet Osmundneset (bildet over) er et eksempel at ustabilt fjellparti som ble oppdaget ved hjelp av InSAR. Fjellsiden er oppsprukket og i bevegelse over en lengde ca. 1 km. De blå punktene viser ingen eller liten bevegelse, mens de ...
... i norske havområder i over ti år. Nå vil de ut de syv hav, og har sjøsatt MAREAGLO. - Temaet ble diskutert EUs årlige Maritime Day i Storbritannia nylig, forteller forsker Terje ...
... sammenlignet med i fjor og trolig fordele vanntrykket en annen måte, bekrefter seksjonssjef Lars Harald Blikra i Norges ... naturlige prosesser, som vanntilførsel, når fjellet er sitt mest sensitive. Sprengning for risikabelt Veslemannen er en ...
... at hele 20.000 av 27.000 solgte pumper var basert vannbåren varme fra sjø, berg eller løsmasser. - Årsaken til de ... gikk gjennom taket sist vinter, satset regjeringen stort å få oss til å bruke mindre strøm. Et av tiltakene var å subsidiere ...
... var klima det viktigste temaet. I år er det større fokus mineralressurser. - Det har snudd totalt. Norge, våre naboland og EU har nå stort fokus det å bli selvforsynt med råstoffer. Fortsatt er klimaspørsmålet og ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.