Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

6244 resultater
... i oktober i år, var 30 eksperter Urtidsgeologi fra Euroa og Nord-Amerika samlet i Trondheim.  Timothy ... prosessene jorda og utviklingen av natur og mulig liv Mars og andre planeter. - Noen av prosessene som foregikk under utviklingen av liv jorden, kan ha vært de samme som andre planeter. Derfor kan studiet av ...
... av tid til den geologiske historien mens sommertoget reiser en av de mest spektakulære togstrekningene i landet, forteller Kari ... reise De geologiske severdighetene kom som perler en snor i løpet av turen fra Dombås til Åndalsnes. Anders Romundset ...
...       «Strandflaten» er navnet det grunne, kystnære sjøområdet, som strekker seg fra Stavanger i sør ... En del av strandflaten, Vegaøyene i Nordland, står i dag Unescos verdensarvliste. Helt siden NGUs profilerte direktør rundt ...
... Siden landet er totalt avskoget, er det lite som holder vannet, og mesteparten av avrenningen går som kraftige flommer i elvene. ... Jeg holder med et skoleprosjekt der jeg skal sammenligne tilgangen rent drikkevann i to områder. Jeg valgte Norge og Eritrea. Ser at det er ...
Arbeidet serverne er ventet å vare fra 17.00-22.00 torsdag 26. august. NGUs ... de forsinkelser dette medfører for våre besøkende internett. I forbindelse med arbeid NGUs servere blir dette nettstedet ikke tilgjengelig i fem timer torsdag ...
... som har vært ansvarlig for arbeidet med å legge kartene ut NGUs nettside. Fordobling De 185 kartene stammer fra NGUs berggrunnskartlegging fra tidlig 70-tallet til i dag. De eldste kartene er håndfarget, scannet og justert ...
... 1. juli legges en pilotversjon av karttjenesten basert den nye datamodellen ut Skrednett.no. Denne revideres seinsommeren både med hensyn layout ...
årets siste biologi/geologi-tokt var en av undersøkelsesstasjonene ... utenfor Nordkapp, der detaljerte dybdedata viser sandbølger havbunnen over 300 meters vanndyp. Med videokamera kunne vi se lys sandbunn, og ...
... flere steder. Under karttjenestene www.skrednett.no ligger det kart over mulige utløsnings- og ... er utarbeidet av Norges Geotekniske Institutt (NGI) oppdrag fra Forsvaret. De startet skredkartleggingen av sine ... sier Stalsberg. Faresoner i fjellet   nettstedet finner du allmenngyldige forklaringer faresonene i fjellet. ...
... Her er den omstridte kvartsbergarten Akilia - bare fem meter bred. Stephen J. Mojzsis forklarer sine funn Akilia under en ekspedisjon i regi av NASA Astrobiology Institute nylig. ...
... i Sør-Afrika, det største bekreftede meteorittkrateret jorda, dannet for over to milliarder år siden. De fleste flerringformede ... 100 millioner år. Samtidig forsøker de å finne svar hvilken rolle de gamle strukturene fra den afrikanske fjellkjededannelsen ...
... FORTSETTER: Statsråd Trond Giske viderefører satsingen Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) og bevilger 25 millioner kroner også ... oktober, framgår det at NGUs totale ramme for 2012 ligger 240,5 millioner kroner. Driftsutgiftene utgjør 169 millioner, mens ...
... som ble lagt fram fredag, er NGU ført opp med en ramme til sammen 144,9 millioner kroner for neste år. Forslaget innebærer ... og prisvekst. Mareano-satsing Av den totale rammen 144,9 millioner kroner, utgjør 110 millioner kroner selve statsoppdraget, ...
... imidlertid at forurensningskilden ikke er stoppet. Det tyder at vi må rette blikket mot land, sier forsker Morten Jartun ved NGU. ... Avdekker spredning - Disse undersøkelsene tyder at aktive forurensingkilder, sannsynligvis land, bidrar til stadig ...
- Vi skal mellom anna sjå kordan gass og væsker påverkar eigenskapane til sedimenta. Kva skjer når til dømes metan strøymer opp gjennom sedimentlaga havbotnen? seier Jochen Knies. Forskarane skal først segle til ... gjennomtrengelegheit og saltinnhald i sedimenta, for å sjå kva som kontrollerer straumen av væsker. I Framstredet - Seinare ...
DRAUGEN: Grotter 2200 meter djup i skredmassar havbotnen utanfor Vesterålen. Avstanden mellom dei raude laserprikkane er ...         BOTN: Draugen sin heimstad? Avstanden mellom dei raude laserprikkane er 10 ...
JULEBORD: Manik Talwani (sittende i midten) julebordet til Geofysisk Malmleting (GM) i Trondheim i 1953. ... GM var viktig for Manik Talwanis videre karriere. Her er han laboratoriet i 1953. Talwani var ansatt daværende Geofysisk ...
... Bjørn Inge Ruset fekk Arne Bugge sitt fotografi "Husene Åkernesset" (1937) av Berit Forbord Moen, NGU, under opninga. sine ... varsla forskar Rolv Dahl til dømes at han held ein knapp strandflatene som ein finn mange stader langs kysten, mens redaktør ...
... Slik blir de nye aktsomhetskartene for snøskredfare. Klikk bildet for større versjon (3 Mb).  - Aktsomhetskartene skal fortelle ... i Oslo.  Alle kartseriene blir gratis tilgjengelig www.skrednett.no Utbygging og arealplanlegging Den primære ...
... Ett av mange spennende funn var skjellsandavsetninger over tre hundre meters vanndyp rett utenfor Nordkapp. Skjellsand flere hundre meters dyp Skjellsand flere hundre meters dyp ...
... ei moderne og brukarvennleg utforming, som fungerer både PC/Mac og mobile einingar med berøringsskjermar. Målgruppa er forvalting, ... - Nokre av karta har tidlegare vore tilgjengelege nettsidene til Mareano-programmet, der dei framleis skal visast saman med ...
Figur 1.  Sprekkesonen øvre del av skråningen nord for Storeggaraset er ca. 50 km lang (røde linjer). Noen kortere og mindre iøynefallende sprekker større vanndyp er også vist.  I finkornige sedimenter og under ... 100-150 m ned i sedimentene, og i tillegg til indikasjon bunnforhold får vi også informasjon om lagoppbygning. Flere av ...
Eggen, Ola A. Ottesen, Rolf Tore 0800-3416 PCB Svalbard 2012.071 Norges geologiske undersøkelse har gjennom ... av PCB i overflatejord ved bakgrunnslokaliteter Svalbard. bakgrunn av resultater for PCB i 177 overflatejordprøver fra ...
... fjellpartiet Osmundneset (bildet over) er et eksempel at ustabilt fjellparti som ble oppdaget ved hjelp av InSAR. Fjellsiden er oppsprukket og i bevegelse over en lengde ca. 1 km. De blå punktene viser ingen eller liten bevegelse, mens de ...
... i norske havområder i over ti år. Nå vil de ut de syv hav, og har sjøsatt MAREAGLO. - Temaet ble diskutert EUs årlige Maritime Day i Storbritannia nylig, forteller forsker Terje ...
... at hele 20.000 av 27.000 solgte pumper var basert vannbåren varme fra sjø, berg eller løsmasser. - Årsaken til de ... gikk gjennom taket sist vinter, satset regjeringen stort å få oss til å bruke mindre strøm. Et av tiltakene var å subsidiere ...
... var klima det viktigste temaet. I år er det større fokus mineralressurser. - Det har snudd totalt. Norge, våre naboland og EU har nå stort fokus det å bli selvforsynt med råstoffer. Fortsatt er klimaspørsmålet og ...
... av www.ngu.no. Nå har vi fått et fullverdig tilbud plass. Du finner inngang til våre engelske nettsider i menyen øverst siden. Vi vet at mange av våre brukere foretrekker engelsk, ikke minst ...
... ble særlig rammet. Ennå i dag må en del sau og rein fjellbeite fôres ned før de slaktes. Krise i krisehåndteringen ... De tidligere nøkkelpersonene peker blant annet at ulykken ledet til en forvaltningskrise. Forbindelsen mellom Helsedirektoratet og de underliggende etatene var basert rundskriv utsendt pr. B-post. Ting tok lang tid. I tillegg var det et ...
... i flere år studert magnetiske egenskaper i mineraler nanoskala. Målet er blant annet å utvikle et framtidig stabilt syntetisk langtidsminne til bruk i industriprodukter. Tittelen foredraget var Rocks that remember. Suzanne McEnroe arbeider for tiden ...
... sammenlignet med i fjor og trolig fordele vanntrykket en annen måte, bekrefter seksjonssjef Lars Harald Blikra i Norges ... naturlige prosesser, som vanntilførsel, når fjellet er sitt mest sensitive. Sprengning for risikabelt Veslemannen er en ...
... TEORIEN: Gråfarget polygon viser kroppen i nedre skorpe Vøringbassenget som NGU-forskere mener er rester av sammenbruddet i den ... grensene for høyhastighetsbergartene i jordskorpen. (Klikk bildet for større versjon.) Det er nye geofysiske ...
BUSHEN: Forsker Terje Bjerkgård et blotning ved elven Lugenda nord i Mosambik. Cassimo Sabité holder vakt ... (NGU) i den hete og støvete hovedleiren Camp Lugenda 12 grader sør. LEDER: Ron Boyd leder NGUs ...
... i Bergen. Avhandlinga viser korleis sedimentlaga botnen av Lille Lungegårdsvannet er ein oversikt gjennom tusenvis av år ... har Andersson gjennomført ei datering av sedimentlaga botnen av Lille Lundegårdsvannet. Dette er gjort med karbon- og ... til bestemte historiske hendelsar. - heile sedimentsøyla har vi gjort kjemiske analyser av organiske ...
... og utviklingsselskapet PPO.labs. - Dette er en satsing samfunnssikkerhet. Senteret skal kartlegge geofarer, som store fjellskred, følge med hvordan grunnen synker i norske byer, og samtidig ha mulighet til å ...
... til 9. januar 2019 fra kl 14 til 18. Møtet avholdes Universitetet i Bergen, Christies gate 12 (Bjørn Christiansens hus), ... pizza etter møtet. Vi går samlet dit fra resepsjonen Scandic Bergen City hotell kl 1300 (etter avslutningslunsjen for ... Alle er velkomne, uavhengig av deltagelse Geologisk vinterkonferanse som går samme sted fram til årsmøtet. ...
... områder i Norskehavet. Avslører spennende landskap midtnorsk sokkel Avslører spennende landskap midtnorsk sokkel ...
... i det beskjedne krypinnet. Hytta står en elveslette – skåret ut i en 30 millioner kubikk stor ... byggegrunn. Og verdifulle masser. Han skuler skeptisk bort anleggsarbeiderene som så vidt har begynt å røre seg. Her skal det ...
... undervisere, konsulenter og forvaltning var representert NFGs årsmøte. NGUs Hans de Beer og Marianne Engdal presentere nye ... for hydrologifagets aktører og brukere. Fokus utdanning NFG ønsker å spesielt å bruke grunnvann.no til å ... sine studietilbud og grunnvannsrelaterte prosjekter nettsiden. I tillegg ønsker NFG at tilbudet innenfor høyere ...
... Grus-, pukk- og steintippdatabasen har kontroll mer enn 20 milliarder tonn grus og pukk. Til Dovre faller, bokstavelig ... og fram til dagens versjon 35 år senere. NGU hadde 70-tallet allerede opparbeidet mye kunnskap om kartlegging av ... digitale versjonen av databasen. Samarbeidet gikk tvers mellom Miljøverndepartementets ressursavdeling og NGU. Departementet ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.