Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

6244 resultater
Jordskjelv er i høyeste grad vanlig Island. Island ligger mellom to plategrenser (den Eurasiske og den ... Transforme, der to plater glir sidelengs: hvis du ser den konstruktive plategrensen mellom Afrika og Sør-Amerika, ser du at ... og samtidig ha plategrenser som beveger seg sidelengs. Island forekommer det mye vulkanutbrudd som en følge av at platene glir ...
... store mengder krigsmateriell etter andre verdenskrig dumpet 600 meters dyp. Også en rekke mindre kondemnerte fiskefartøy er senket i ... trekker med seg løsmasser innover i fjorden. Gjenstandene bunnen blir aldri begravd, tvert i mot ligger de sterkt eksponert. De er i ...
... av en dinosaur i ornithopode-klassen, avsatt i sandstein datidens elvesletter. STORT: ... Nye dinosaurspor ble i sommer oppdaget ved Olsokneset Øyrlandet, nesten helt sørvest Spitsbergen. Sporene er avsatt i ...
... Seisma som skal nyttast til den marine kartlegginga søre Sunnmøre. - Vi har nyleg hatt oppstart Runde miljøsenter. Forskings- og formidlingssenteret fuglefjellet Runde har vore ein pådrivar i arbeidet med å få dette ...
... MED BÅT: Mye forurensning kan ha kommet til Longyearbyen Svalbard med båt. Det er Statens forurensningstilsyn (SFT) og Sysselmannen Svalbard som leder arbeidet med å kartlegge mulige lokale kilder til ...
... Morten Often er en av de norske bidragsyterne i satsingen det nye nettstedet. Her er han feltarbeid i Seiland-provinsen i Finnmark i sommer. ...
... NETT: Grafisk designer Lisa Løseth ved NGU har formgitt nettsidene til ... Prosjektet skal gå over tre år og har en økonomisk ramme én million euro, cirka åtte millioner kroner. NGUs ...
... finnes både i den kaledonske fjellkjeden (men er langt nær så utbredt som glimmerskifer her), og i det eldre, prekambriske ... om en slik assosiasjon finnes.. Hva er forskjellen bergartene glimmerskifer og toglimmergneis (opprinnelse, utbredelse og ...
PLASS: Avdelingsdirektør Tom Heldal (t.v.), forskar Terfje Bjerkgården og lagleiar Henrik Schiellerup, alle frå NGU, stand i Toronto. Foto: Iain Henderson Statssekretær Eirik Lae ... hovudformåla med besøket er å fremme norsk mineralnæring verdas leiande mineralmesse, den årlege konferansen til Prospectors and ...
... naturlige sjøbunnen og de eldre fyllingene. (Klikk bildet for stor versjon) Illustrasjon: NGU GRENSER: Den ... Langøyene og Malmøya. Deponiet er omkranset av høydedrag tre sider. Den innerste linjen viser hvor massene faktisk er deponert. ...
... STAKK INNOM: Prosjektleder Eiliv Larsen hilste Jens Stoltenberg da han stakk innom SciencePub etter talen. (Foto: ... og ble et populært treffsted allerede under åpningen Rådhusplassen i Oslo. Barna myldret rundt standen og både ...
... kritiske råvarer; metaller og mineraler det er sterk mangel i Europa. Å sikre tilgangen REE er ansett som svært viktig for europeisk industri. Innhold og ...
... (NTNU) i Trondheim presenterte nylig de første estimater hvilke metallverdier som kan ligge langs Atlanterhavsryggen mellom Jan ... unik kunnskap om økosystemene rundt aktive vulkanske soner havbunnen. Både UiB og NTNU deltar i europeiske forskningsprosjekter ...
... oppsto en feil under arbeidet som førte til at alle skjema nettsiden var ute av funksjon i nesten to uker, mellom fredag 30.10 og til ... ikke generert feilmeldinger eller gitt andre klare tegn  at noe er galt. Det er likevel mulig å vite om din henvendelse er rammet. ...
... hverandre. Tette forekomster av pockmark havbunnen i Barentshavet. Utsnittet er fra den nordvestligste delen av ... fra område til område. I Barentshavet har enkelte pekt lekkasjer av hydrokarboner (olje og gass) fra reservoarer under havbunnen. ...
... Tirsdag 25. november fra kl 16.00 vi det bli utført arbeid NGUs servere. Det betyr at kart og data blir tidvis utilgjengelige. Arbeid servere 25. november Arbeid servere 25. november ...
... halvdel av juni. Samtidig starter den geologiske innsatsen bakken fra Sortland i Vesterålen med ekskursjon og påfølgende ... 1500 milliarder kroner. Nå starter jakten gull og andre mineralressurser i Nord-Norge. Geofysiske målinger fra fly ...
... av innsjøen Botn. Her ser vi også rester av hus som reiste sjøen. Klikk bildet for stor versjon. FORSKER: Jean-Sebastien L'Heureaux ...
... det pågående MAREANO-toktet vil kunne bidra til å gi svar uløste spørsmål. Fullt av groper havbunnen Fullt av groper havbunnen ...
... er trolig mange flere undersjøiske skred enn det er skred land. Å kartlegge spor etter skred under vann er både vanskelig og dyrt, ikke minst når man vet at de kan utløses skråninger med så liten helning som 1°. Løsmasseskred under vann kan ...
... Den endelige rapporten om skredfaren i Sykkylven bygger omfattende kartlegging i fjor vår . Rapporten viser at det så langt ... få skredulykker her som har krevd menneskeliv. Det tyder at det allerede er stor bevissthet om skredfare blant sykkylvingene. ...
... Og at det har skjedd utrolig mange og store forandringer denne lange tiden: Kontinenter som har flyttet seg, tusenvis av dyre- og plantearter som har oppstått og forsvunnet ...
... glade og stolte over at vi fikk innvilget prosjektsøknaden 3,8 millioner kroner. Vi starter feltarbeidet Jan Mayen allerede i sommer, understreker forskerne Eiliv Larsen og Astrid ...
MAREANO er godt i gang med årets tokt i Barentshavet. Tiddlybanken er det tatt strekninger med videoopptak som blant annet viser ... med saltstokk og gasslekkasje fra havbunnen befinner seg Tiddlybanken. Gamle saltavleiringer Et kart utgitt av NGU for om ...
... stedet sedimentkjernene er hentet fra. De ble samlet inn 79 grader nord og en havdybde 1500 meter. Klikk kartet for større versjon. ...
Multistråle-ekkolodd skip gir detaljerte opplysninger om havbunnen. For ... dybdemodell. Slik går det an å fremheve bestemte trekk bunnen. Andre ganger benyttes 3-dimensjonale  fremstillinger . enten som ...
... stortingsmeldinger om forvaltningene av miljøet i havet og havbunnen. Sularevet finnes et slikt område, og det er det velkjente korallrevene som ...
... verdier av uran, blått betyr svært lave verdier. Klikk bildet for stor versjon. Geofysiske flymålinger langs hele ... verdier av uran, blått betyr svært lave verdier. Klikk bildet for stor versjon. Oljedirektoratet og NGU selv. Forhøyede ...
... områder utenfor Midt-Norge skal undersøkes av med tanke potensiell lagring av CO2 i berggrunnen under havbunnen. Dette gjelder: ... Trøndelagsplattformen som ligger lenger ute den midt-norske kontinentalsokkelen. EU-støttet prosjekt ...
... of Geoscientists & Engineers (EAGE) har satt fokus   geovitenskapen rolle i samfunnet   under årests konferanse. NGU er sterkt representert konferansen, og deltar med en større posterutstilling som har fått navnet ...
Her Gardermoen starter Alaska-reisen for de fire eventyrlystne studentene. ... Når de kommer frem til Fairbanks skal de bruke to dager å få tak i proviant og utstyr. De trenger for eksempel kanoer til de skal ... småfly. Du kan du følge guttenes fantastiske reise våre Facebook-sider . Her er studentenes reiserute: ...
... vårt år for år, og nå har vi nådd en milepæl nett, sier leder for kommunikasjonslaget ved NGU, Gudmund Løvø. Han ... og IKT (Difi) en vurdering av statlige nettsteder basert en lang rekke kriterier innen tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig ...
... gasslekkasjer og andre spennende strukturer. Salt og gass Tiddlybanken Salt og gass Tiddlybanken ...
... har siden 1996 vært involvert i grunnvannsundersøkelser Linesøya. Formålet med undersøkelsene har vært å finne en ny vannkilde basert grunnvann i fjell i Linesøya vassverk. Vannverket som har et vannbehov ...
... Peter 0800-3416 1895 Det skal foretas diamantboring kalkforekomst, og derfor ble det målt 4 profiler tilsammen 660 m for å finne mektigheten av løsmassene og even- tuelle ...
... undersøkelse undersøkt mulighetene for grunnvannsuttak Randsverk. grunnlag av 4 undersøkelsesboringer anbefales etablering av vertikal ...
... Det ble totalt målt 6200 m 2D resistivitet fordelt 3 linjer, 1840 m refraksjonsseismikk fordelt 3 linjer og i alt 9947 m georadar fordelt 21 linjer. Refraksjonsseismisk tolkning øst Lista indikerer fjell ...
... 0800-3416 2005.072 Norges geologiske undersøkelse har oppdrag fra Friluftsetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord 27 lekeplasser i Oslo. Resultater: * Det er påvist blyforurensning ...
... mektigheten av løsmasser og eventuelle forvitringssoner Staveheia. Det ble målt 4 profiler tilsammen 850 m. Sannsynligvis fins det her forvitret fjell av opp til ca. ...
... i samarbeid med Svelviksand AS har utført georadarmålinger der sand- og grusforekomst Kilemoen i Hønefoss kommune. Georadarundersøkelser Kilemoen, ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.