Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

6307 resultater
... Slik så det ut for 10.000 år siden. Vannet gikk høyt opp Tyholttårnet og Bymarka var en øy i fjorden! ... var store øyer i istidens Trondheimsfjord. Forskningstorget i september fortalte Norges geologiske undersøkelse ...
... frå Noreg, Sverige, Finland og Nordvest-Russland det nye kartet, som er produsert i målestokk 1:2 000 000 av den finske ... dei einskilde funna er. Verdskjende gruver - Målet lengre sikt er å etablere ein interaktiv database basert kartet, slik ...
... av sedimentære bergarter, kull og fossiler i fjæra eller øyer og skjær som ligger i nærheten av de skjulte bassengene. ... og med de store fiskeøglene, svaneøglene og pliosaurene toppen av næringspyramiden. Få steder fastlandet Etter hvert ...
... av sedimentære bergarter, kull og fossiler i fjæra eller øyer og skjær som ligger i nærheten av de skjulte bassengene. ... og med de store fiskeøglene, svaneøglene og pliosaurene toppen av næringspyramiden. Få steder fastlandet Etter hvert ...
Her finner du thorium i Norge. Klikk kartet for stor versjon. - Ressursene er ikke systematisk utforsket, men ... Derfor har utvalget basert sin geologiske vurdering rapporter fra Norges geologiske undersøkelser (NGU). De konkluderer med at ...
... fra Jan Mayen. Dette ble tolket som et vulkanutbrudd. Klikk bildet for stor versjon. (Illustrasjon: Meteorologisk institutt met.no) Forsvarets personell avkreftet senere kvelden at et utbrudd var i utvikling. Se satelittbilde fra avisa ...
... m lange transekter. Myke, finkornige sedimenter stedene der det ble hentet opp prøver ser vi fra videoopptak og bilder at ... MAREANO Det er viktig å dokumentere kvaliteten sedimentkjernene når de kommer opp dekk. For miljøanalyser er det ...
... 13. mars etter at han hadde besøkt de nedlagte gruvene Løkken Verk i Meldal dagen før. Her understreket han at NGU skal ha ... mye med både Mineralloven og Mineralstrategien. Her er han Løkken med statsråd Trond Giske. Alle foto: Erik Prytz Reitan ...
... tema jordarter. - NGU, 1990 Hva er forskjellen berggrunn og løsmasser?   Forskjellen berggrunn og løsmasser Forskjellen berggrunn og løsmasser ...
Jordskjelv er i høyeste grad vanlig Island. Island ligger mellom to plategrenser (den Eurasiske og den ... Transforme, der to plater glir sidelengs: hvis du ser den konstruktive plategrensen mellom Afrika og Sør-Amerika, ser du at ... og samtidig ha plategrenser som beveger seg sidelengs. Island forekommer det mye vulkanutbrudd som en følge av at platene glir ...
... store mengder krigsmateriell etter andre verdenskrig dumpet 600 meters dyp. Også en rekke mindre kondemnerte fiskefartøy er senket i ... trekker med seg løsmasser innover i fjorden. Gjenstandene bunnen blir aldri begravd, tvert i mot ligger de sterkt eksponert. De er i ...
... av en dinosaur i ornithopode-klassen, avsatt i sandstein datidens elvesletter. STORT: ... Nye dinosaurspor ble i sommer oppdaget ved Olsokneset Øyrlandet, nesten helt sørvest Spitsbergen. Sporene er avsatt i ...
... Seisma som skal nyttast til den marine kartlegginga søre Sunnmøre. - Vi har nyleg hatt oppstart Runde miljøsenter. Forskings- og formidlingssenteret fuglefjellet Runde har vore ein pådrivar i arbeidet med å få dette ...
... MED BÅT: Mye forurensning kan ha kommet til Longyearbyen Svalbard med båt. Det er Statens forurensningstilsyn (SFT) og Sysselmannen Svalbard som leder arbeidet med å kartlegge mulige lokale kilder til ...
... Morten Often er en av de norske bidragsyterne i satsingen det nye nettstedet. Her er han feltarbeid i Seiland-provinsen i Finnmark i sommer. ...
... NETT: Grafisk designer Lisa Løseth ved NGU har formgitt nettsidene til ... Prosjektet skal gå over tre år og har en økonomisk ramme én million euro, cirka åtte millioner kroner. NGUs ...
... finnes både i den kaledonske fjellkjeden (men er langt nær så utbredt som glimmerskifer her), og i det eldre, prekambriske ... om en slik assosiasjon finnes.. Hva er forskjellen bergartene glimmerskifer og toglimmergneis (opprinnelse, utbredelse og ...
PLASS: Avdelingsdirektør Tom Heldal (t.v.), forskar Terfje Bjerkgården og lagleiar Henrik Schiellerup, alle frå NGU, stand i Toronto. Foto: Iain Henderson Statssekretær Eirik Lae ... hovudformåla med besøket er å fremme norsk mineralnæring verdas leiande mineralmesse, den årlege konferansen til Prospectors and ...
... naturlige sjøbunnen og de eldre fyllingene. (Klikk bildet for stor versjon) Illustrasjon: NGU GRENSER: Den ... Langøyene og Malmøya. Deponiet er omkranset av høydedrag tre sider. Den innerste linjen viser hvor massene faktisk er deponert. ...
... STAKK INNOM: Prosjektleder Eiliv Larsen hilste Jens Stoltenberg da han stakk innom SciencePub etter talen. (Foto: ... og ble et populært treffsted allerede under åpningen Rådhusplassen i Oslo. Barna myldret rundt standen og både ...
... kritiske råvarer; metaller og mineraler det er sterk mangel i Europa. Å sikre tilgangen REE er ansett som svært viktig for europeisk industri. Innhold og ...
... (NTNU) i Trondheim presenterte nylig de første estimater hvilke metallverdier som kan ligge langs Atlanterhavsryggen mellom Jan ... unik kunnskap om økosystemene rundt aktive vulkanske soner havbunnen. Både UiB og NTNU deltar i europeiske forskningsprosjekter ...
... oppsto en feil under arbeidet som førte til at alle skjema nettsiden var ute av funksjon i nesten to uker, mellom fredag 30.10 og til ... ikke generert feilmeldinger eller gitt andre klare tegn  at noe er galt. Det er likevel mulig å vite om din henvendelse er rammet. ...
... hverandre. Tette forekomster av pockmark havbunnen i Barentshavet. Utsnittet er fra den nordvestligste delen av ... fra område til område. I Barentshavet har enkelte pekt lekkasjer av hydrokarboner (olje og gass) fra reservoarer under havbunnen. ...
... Tirsdag 25. november fra kl 16.00 vi det bli utført arbeid NGUs servere. Det betyr at kart og data blir tidvis utilgjengelige. Arbeid servere 25. november Arbeid servere 25. november ...
... halvdel av juni. Samtidig starter den geologiske innsatsen bakken fra Sortland i Vesterålen med ekskursjon og påfølgende ... 1500 milliarder kroner. Nå starter jakten gull og andre mineralressurser i Nord-Norge. Geofysiske målinger fra fly ...
... av innsjøen Botn. Her ser vi også rester av hus som reiste sjøen. Klikk bildet for stor versjon. FORSKER: Jean-Sebastien L'Heureaux ...
... det pågående MAREANO-toktet vil kunne bidra til å gi svar uløste spørsmål. Fullt av groper havbunnen Fullt av groper havbunnen ...
... er trolig mange flere undersjøiske skred enn det er skred land. Å kartlegge spor etter skred under vann er både vanskelig og dyrt, ikke minst når man vet at de kan utløses skråninger med så liten helning som 1°. Løsmasseskred under vann kan ...
... Den endelige rapporten om skredfaren i Sykkylven bygger omfattende kartlegging i fjor vår . Rapporten viser at det så langt ... få skredulykker her som har krevd menneskeliv. Det tyder at det allerede er stor bevissthet om skredfare blant sykkylvingene. ...
... Romundset ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Ørland i Trøndelag utarbeidet geologene nylig en detaljert kurve over ... lekebåt i tre ble funnet i kulturlagene, noe som tyder at unger også for tusen år siden var opptatt av lek og moro. ...
... Og at det har skjedd utrolig mange og store forandringer denne lange tiden: Kontinenter som har flyttet seg, tusenvis av dyre- og plantearter som har oppstått og forsvunnet ...
... glade og stolte over at vi fikk innvilget prosjektsøknaden 3,8 millioner kroner. Vi starter feltarbeidet Jan Mayen allerede i sommer, understreker forskerne Eiliv Larsen og Astrid ...
... Nå har du sjansen til å besøke en nedlagt gruve din telefon eller pc. Her kan du lære om hvordan gruvene ser ut, hvorfor ... anbefaler å sette skjermen i fullskjerm-modus ved å klikke firkanten øverst til høyre. Ved å dra kameraet rundt kan du selv velge ...
MAREANO er godt i gang med årets tokt i Barentshavet. Tiddlybanken er det tatt strekninger med videoopptak som blant annet viser ... med saltstokk og gasslekkasje fra havbunnen befinner seg Tiddlybanken. Gamle saltavleiringer Et kart utgitt av NGU for om ...
... stedet sedimentkjernene er hentet fra. De ble samlet inn 79 grader nord og en havdybde 1500 meter. Klikk kartet for større versjon. ...
Multistråle-ekkolodd skip gir detaljerte opplysninger om havbunnen. For ... dybdemodell. Slik går det an å fremheve bestemte trekk bunnen. Andre ganger benyttes 3-dimensjonale  fremstillinger . enten som ...
... stortingsmeldinger om forvaltningene av miljøet i havet og havbunnen. Sularevet finnes et slikt område, og det er det velkjente korallrevene som ...
... verdier av uran, blått betyr svært lave verdier. Klikk bildet for stor versjon. Geofysiske flymålinger langs hele ... verdier av uran, blått betyr svært lave verdier. Klikk bildet for stor versjon. Oljedirektoratet og NGU selv. Forhøyede ...
... områder utenfor Midt-Norge skal undersøkes av med tanke potensiell lagring av CO2 i berggrunnen under havbunnen. Dette gjelder: ... Trøndelagsplattformen som ligger lenger ute den midt-norske kontinentalsokkelen. EU-støttet prosjekt ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.