Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

6244 resultater
... de forskjellige lokalitetene kan forskjellen være større grunn av at sedimentene har forskjellig opprinnelsessted. Tungmetallene ...
... kan da bli gjort tilgjengelige for praktisk bruk havet. Temakart fra Astafjordprosjektet og MAREANO-programmet er nå ...
... Strukturelle forhold og metamorfoseforskjeller tyder tektoniske kontakter mellom enhetene A, B, C og D og mellom delenhetene ...
... som turbiditter, som kan erodere havbunnen. I en kanal bunnen av Gaulosen og Ytre Orkdalsfjorden skjer det utrasninger, som ...
... og oppdatert. Forekomstene ble digitalisert og presenteres "Ressurskart: Sand, grus og pukk M 1:50 000". Hjartdal kommune har store ...
... med sand, grus og pukk til byggetekniske formål. sikt kan likevel sand- og grusressursene i enkelte områder bli knappe. Det ...
... indikasjoner. Det ble observert tildels sterke indikasjoner en rekke ganske godt ledende soner ved skjerpene mellom Hestklætten og ...
... muligheter også der, unntatt i nordøst nær vannet. grunn av propblemer med boretillatelse fra grunneier i tillegg til kort ...
... foregikk i fire etapper parallelt med boringens fremdrift. grunn av svært oppsprukket fjell ble det boret og støpt vekselvis nedover ...
... i Kaldvelladalen (P1-P3) og ett ved Fallan (P4) til sammen 3,2 km. Det er også målt indusert polarisasjon (IP). ...
... de fleste forekomstene ikke er særlig godt egnet for bruk hovedvegnettet. I dag er Skora steinbrudd den viktigste forekomsten i ...
... egnet for bruk til hovedvegnettet, men massene kan brukes private veger som gårdsveger, seterveger og lignende. For mer ...
... lagring av varme og kulde, men at kapasiteten er begrenset grunn av at akviferen er forholdsvis liten. Modellberegninger av ...
... en gang i året, og det finnes derfor to års måleserier de fleste av punktene. Resultatene viser både horisontal og vertikal ...
... er å klarlegge vannkvalitet og vannmengde med tanke utnyttelse av grunnvann for kommunal vannforsyning. Undersøkelsen gir ...
... pukkverk med granitt bør det i tillegg analyseres for uran grunn av helsefare knyttet til radon. Resultatene fra denne undersøkelsen ...
... NGU's database. Forekomstene er digitalisert og presenteres ressurskart for sand og grus i målestokk 1:50 000. Informasjonen i Grus- ...
... massetak) for å kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering grunnlag av mineral- og bergartsbestemmelse. Innenfor kommunen er det ...
... hvorav de to sistnevnte er de største, hver med reserver minst 100 mill. tonn. Jotundekkets anorthositter: Geologi, mineralogi og ...
... områdene ble det i tillegg utført feltanalyser direkte fjell med bærbart XRF-analyseinstrument. Analyser bekrefter at begge ...
... eneste måten man kan estimere skredaktiviteten i et område , foruten ved hjelp av eventuelle historiske data. Gol: Utvidelse av ...
... en bedre forvaltning og planlegging for å sikre tilgangen gode forekomster også for kommende generasjoner. Fylker og kommuner ... Ressursregnskapet viser også om ressursene brukes riktig måte i forhold til kvalitet, ressurstilgang og transportavstander. ...
... for å finne slike forekomster. – Vi har nå svaret ett av de viktigste spørsmålene om ressursverdier i Fensfeltet; at de ... lanserte et forslag om å bore to dype hull, hvert 1000 meter, i Fensfeltet. Forslaget fikk betydelig politisk støtte i ...
... og Design paa Aalborg Universitet, hvor vi arbejder at skabe en genopbygning af Tungestølen turisthytte placeret tæt ved ...
... «Min side» fra www.dirmin.no . Løsningen baserer seg digitale felleskomponenter fra Altinn og ID-porten. For mer ...
... som skal bruke Brønnreg.  De vil få en invitasjon e-post til å opprette sin personlige brukerkonto. Firmaet er ...
... Trøndelag fylkeskommune og NGU bruke 16 millioner kroner å kartlegge Trøndelag enda bedre de neste tre årene. Denne ...
... forekomstens plass i Grus- og pukkdatabasen, og vises også det vedlagtekartet.I ressursregnskapet for Troms fylke for 1997 ble det ...
... mellom Rolla og andørja. Av løsmasseforekomstene land er det tre som inneholder sortert sand og grus. En av disse er en ...
... fast fjell i kommunen. Et pukkverk vil imidlertid være med å forlenge levetiden for sand- og grusforekomstene. En forutsetning er at ...
... kan også tenkes å virke indirekte via sin innflytelse makro/mikro-flora eller -fauna. Det ser ut til at virkningen av slike ...
... og lignende eller når de spiser jord eller slikker skitne fingre. De kan også få i seg arsen ved å puste inn jord som er ...
... med sand, grus og pukk til byggetekniske formål. sikt kan likevel sand- og grusressursene i enkelte områder bli knappe. Det ...
... undersøkesle av Bubakk klebersteinsbrudd ved Gråhøa Kvikne, som har vært Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders (NDRs) ...
... samt å vurdere tradisjonelle metoder utført ulike anlegg. En håpet med dette å kunne oppnå reduserte kostnader ved ...
... To scenarioer har blitt definert for Storhaugen blokk basert morfologi og endringer av egenskaper i fjellmassivet. Det største ...
... som testområde fordi det finnes dokumenterte eksempler skred langs innsjøen (for eksempel Rissaraset i 1978), flere strekninger ...
... som "nasjonalt viktige", Vestbase og Visnes eklogitt. Det er grunn av eksportrettet virksomhet eller at en større region eller ...
... har de største sand- og grusressursene. Med et totalt volum ca. 150 millioner m3 er Gardermoavsetningen en av landets største ...
... stadig fleire brønnregistreringar digitalt. Med Brønnreg iPhone ser me fram til at endå fleire borefirma kjem i gong, fortel ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.