Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

6244 resultater
Å finne gode uttak for stein er en av Trondheims største utfordringer i årene som kommer. Kommunen ... med sine naboer for å sikre tilgangen. Omringet av stein Selv om du ikke tenker det til daglig, er vi omringet av produkter fra mineralriket. ...
... (f. eks. Hawaii). En seig lavatype flyter ikke  samme måte. Den gir opphav til den klassiske kjegleformen en stratovulkan. Denne typen vulkanisme kan være eksplosiv, som for ... kan skje utbrudd.  Vulkanisme oppstår der smeltet stein (magma) baner seg veg til overflaten og bryter ut i form av ...
Prosessert asbest (knust og filtrert) har en pris pr tonn mellom 200 og 300 US$ noe som vil si 1,20 - 1,80 NOK per kilo. Etter ... og pris. Jeg mistenker at jeg har funnet asbest i en stein. Har asbest noen verdi? Og hva slags priser er det i tilfelle snakk om? ...
KNUST FJELL: Stein av god kvalitet i Vestre Toten. Foto: Knut Wolden Oppland var i ... - Det har vært en dreining mot bruk av knust fjell bekostning av naturlig sand og grus i vegbygging de siste årene. Det har ... Alle aktive pukkverk i Oppland fylke leverer stein som innfrir kvalitetskravene for bruk i veg. Det viser oppdatert ...
... ned. Det er i slike avsetninger vi har natursteinsproduksjon konglomerat. Et konglomerat består av "boller" (rullesteiner og andre ... Beauty. Konglomerat er forsteinete avsetninger av grus, stein og blokk, med matrix av sand, silt eller leire. Noen ...
... av Trondhjems Arkitektforening, 257 s. Trømborg, D.  Stein Stein. Stein som byggemateriale i Norge. Tapir, 181 s. Trøndelag ...
... av humus (organisk materiale) kan også gi negative utslag betongkvaliteten. For bruk i fuktig miljø som bruer og dammer er det også ... ligger 300bq/m3 luft. En hvilken som helst stein kan og bør ikke brukes til hva som helst. For ulike bruksområder ...
... blokker. Monolitten i Vigelandsparken er et godt eksempel det! Selve fasaden er kledd med råkopp (ru og grovt huggete blokker) som ... Gløshaugen er ett av våre fremste monumentalbygg i stein. Det er oppført i ny-romansk stil, og hvis vi ser etter finner vi ...
KNUST FJELL: Eksempel pukkverk i Norge. Pukkverk knuser fjell til grus og sand som brukes til ... Ufarlig grønnstein - Trondheim er stort sett bygget grønnstein eller leire, noe som ikke regnes som kilder for den usynlige, ... og grus i Norge. Flere pukkverk i Norge drives stein som gir økt fare for radon i inneluft. Norges geologiske undersøkelse ...
... i Nordland. Her starter det mangeårige arbeidet med å se nye muligheter for verdiskapning basert mineralressursene i fylket. ... i Misvær. MISVÆR, NORDLAND: De saumfarer norsk stein for å avklare hvor viktig hver enkelt mineralressurs er for landet og ...
Bekkesedimenter inkluderer alt materiale består av stein, grus, og finstoff av mineralkorn, samt planterester og Fe-Mn oksider ... blir tradisjonelt samlet inn midt i bekken og våtsiktet stedet til fraksjonen(<180 µm). Bekkesedimenter ...
... ikke går mot kildene. P.g.a. det store innhold av stein i massene, er det nødvendig å utføre boreunder- søkelser med tyngre utstyr. Søppelplass Hongslomoen, Orkdal i Sør-Trøndelag. ...
STJERNE: En solstjerne sandet leirbunn med grus fra østlige del av Tromsøflaket. cirka 310 ... sitt multicorer- KREPS: En stor stein i forgrunnen er nesten begravd av sedimenter og svamper. Den lillke ...
... skuffer snø opp i en stor haug, ble store flak med stein skjøvet opp til en stor fjellkjede slik som i Himalaya i dag. Men denne ... fantes verdens høyeste og mest spektakulære fjell i Norge den tiden. Forsteinet rot med diamanter Ikke nok med det, den ...
... skal du bli når du blir stor? Oljeindustrien har gått en smell av flere grunner, men det er IKKE en grunn til å velge vekk ... hver enkelt av oss 11 tonn = et lastebillass med knust stein årlig? For å forstå endringer i klimaet og konsekvensen av ...
KYSTEN: NGUs forskningsfartøy FF Seisma under skjellsandkartlegging ved ... oftest av morenemateriale, som dårlig sortert sand, grus og stein. De er avsatt som rygger tvers av fjorder og langs kysten under ... sedimentene bunnen består dermed av grovkornet grus og stein. - Vi har kartlagt og digitalisert israndavsetningene ved hjelp av ...
SPRENGT: Sandsteinen Gulestø ble kartlagt under feltarbeid i 1999. ... om kort tid opp et helt nytt pukkverk med 100 millioner tonn stein i reserver. Eurovia er blant verdens største vegentreprenører med ...
... har mottatt 416 lass med blokker. Disse blokkene skal brukes fasaden. I tillegg til dette står Oppdal Sten AS for skifer som skal ... bak. - Arkitekt Klaus Schuwerk ønsket seg norsk stein, fordi han mener at det å gå i fjellet er en del av den norske ...
... som er brukt i et bestemt år. Av Norges totale uttak 50 millioner tonn hvert eneste år, kommer tolv millioner tonn, eller cirka ... Blant de største produsentene og eksportørene er Norsk Stein i Suldal, NorStone med pukkverk i Tau, Årdal og Dirdal og NCC i ...
... handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spilt en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer ... og utland. Den skapte levebrød for mange over en periode omkring 80 år. I heftet "Steinen fra Annfinnslett. Kystkultur og ...
... av kalk omkring dyrerester, som har blitt liggende og råtne havbunnen mens de ble begravd i bunnslammet. - Marleiker finnes flere ... i Stjørdalselva fant ferierende Jaques Burnet en uvanlig stein i Sørneshølen ved Flornes. Steinen er en såkalt marleik og inneholder ...
... om trondhjemitten, denne hvite bergarten som har satt byen det geologiske verdenskartet. Noen vil kalle den hvit granitt. Vi geologer, ... – ja, hva?? Fugl, fisk og vikingeskip i stein under vinduene.   Hotell Augustins fasade mot Kongens ...
... pukk, sand og grus. Naturstein er betegnelsen stein som kan sages, spaltes eller hugges til bruk i bygninger, monumenter ...
... var planlagt for å studere dyreliv og bunnforhold, basert informasjon fra detaljerte dybdekart og bunnreflektivitet. Hver videolinje ... Bildet viser en grovkorna bunntype hvor sand, grus og stein dominerer. De blå flekkene er skorpedannende svamp (Hymedesmia ...
FORSKER: Trond Torsvik er førsteforfatter studien som er presentert i Nature 15. juli. Foto: Cathrine Dillner Hagen ... som oppstår i dette området. Disse søylene av varm stein som skytes opp fra mantelen har nemlig tatt med seg kimberlitt opp til ...
... og Sør-Trøndelag fylke må forvalte sine viktige, lokale stein- og sandressurser tvers av kommune- og fylkesgrensene. Samtidig må de sørge for tilgang og ...
... Svein 0800-3416 2001.105 Fortrolig til januar 2004. anmodning fraNils-Kåre Naas har NGU utført en geologisk kartlegging av ... med at det er påvist bare ubetydelige mengder med kalk- stein de aktuelle eiendommene. Den kalksteinen som er lokalisert er ...
... lokaliseringen av brønnen. Likevel er jeg ganske sikker hva slags bergart du har truffet ved boring. I området der du bor ... lenger ned enn 50 m. Fjellet er helt sort og inneholdt små stein som fungerte som slipepulver borkronen. Hva slags fjell kan dette ...
... En 700 m lang videolinje i boks 7 krysset en berggrunnsrygg havbunnen. Berggrunnen og sedimentene varierer betydelig langs linjen. ... av en blanding av sand og slam med stort innhold av grus, stein og blokk (Figur 2).  Disse sedimentene er mest sannsynligvis avsatt av ...
... senker roen seg i de fleste norske hjem. Men ute havet er forskerne om bord G.O. Sars i full sving. Skipet har ankommet ... og videoutstyret senkes ned mot havets bunn. Stein og knuste skjell Området rundt Bjørnøya er grunt og dominert av ...
... tar opp, og systematiserer borkjernene fra berggrunnen Veiholmen. Boringen er en del av NGUs kartlegging kysten. Det ... med mens det jobbes boreriggen. Stadig nye meter med stein hentes opp, og Olesen studerer de første borkjernene nøye. - Så ...
En grabb blir senket varsomt ned fartøydekket til Seisma i sjøen øst for Smøla Nordmøre. Den skålformede griperen åpnes og bunnprøvene tømmes ut. - ... som for eksempel "slam", "slamholdig sand", eller bare "stein og grus". De fleste forekomster av skjellsand finner vi i ...
... Vi skal installere de nye kartene over dybde og bunntyper  i alt 13 fiskefartøy. Flere av båtene går i dag Barentshavet, men vi ... sandige sedimenter, oransje angir grus, og rosa angir grus, stein og blokk. HØY OPPLØSNING: Dybdedata fra Tromsøflaket vist ...
... petrografiske- og kornfordelingsanalyser. Gåsmyra ligger en breelvterrasse med følgende oppbygning: - 1.5 - 2.5 m torv - Topplag av grus og stein med aurhelledannelse, ca. 2 m tykt og med beregnet volum 200 000 m3. ...
Nålsund, Roar 0800-3416 84.125 forespørsel fra Rana kommune har NGU utført en detaljert undersøkelse av ... sand (dels siltførende) over 14 500 fm3 med grus, samt en stein- fylling (tunnellmasse) ca. 7 800 lm3 (løs m3). Sanden er dårlig ...
... håp om å lære mer om hvordan grafitt-mineralet dannes. den måten kan vi bedre forstå hvor det lønner seg å lete for å finne ... Foto: Håvard Gautneb/NGU. Å skrive med stein – fritt inspirert av feltarbeidet ved Bjørnåsvannet – grafitt ...
MAREANOs høsttokt går langs Eggakanten midtnorsk sokkel, som er ett av områdene regjeringen har pekt ut som ... prøver av bunnfauna). Sjøbunn som er dekket med grus eller stein passer eksempelvis ikke til prøvetaking (se B bildet under). I ...
... bergarter i vulkanrøret som fraktet flytende magma (smeltet stein) til overflaten. ”Halen” til venstre er sannsynligvis et resultat av ...       MAREANOs høsttokt fortsetter Mørebankene, som er et viktig fiskeriområde, og et av de viktigste ...
- Du vil ikke bli med meg fossiljakt da? Direktøren ved Norges geologiske undersøkelse, Morten ... løse masser jordoverflaten, som til slutt har blitt til stein. Motsetningen er vulkanske bergarter som kommer fra det glohete dypet, og ... stor når Morten peker ut en tynn V-formet stripe i en liten stein han har kløvet. - Dette er en graptolitt, en gammel utdødd gruppe ...
Forekomstenes totale volum er basert et digitalisert areal multiplisert med en anslått gjennomsnittlig ... Totalt og utnyttbart volum For å få et tall hvor stor den utnyttbare delen av forekomsten er, har NGU laget en modell ... i første rekke en jevn fordeling av sand, grus og stein og et styrkemessig godt bergartsmateriale.  I kommuner med store ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.