1014 resultater
Dette skyldes telen i jorda og at det finnes stein i undergrunnen, f.eks. at potetlandet ligger morenejord. Når vannet i det øverste jordlaget fryser om høsten, utvider ...
... Vi skal prøve å forstå hvordan isen i Antarktis reagerer klimasvingninger og sammenligne det med siste istid i Skandinavia, sier ... støttet av to fjellførere og en lege, kjøre hundre mil iskappen for å hente inn mellom 200 og 250 prøver. Lang fjellkjede ... en tre måneder lang ekspedisjon i Dronning Maud Land. Stein i Antarktis avslører isdekke ...
(Artikkelen er basert en pressemelding fra Sintef og prosjektet «Kortreist stein») I dag fraktes steinmasser som tas ut fra tunneler, ofte rett til deponi, før ny stein transporteres inn for å bygge vei og bane. – Vi må bli flinkere ...
... Nanoskala Gjennom fleire år med grunnleggjande forsking mineral sine magnetiske eigenskapar i nanoskala, har McEnroe si gruppe ved ... seier McEnroe. Dei magnetiske eigenskapane i norsk stein kan danne grunnlaget for framtidas superbillege, superrobuste ...
... Storemyr. Han er geoarkeologen som har gått gjennom stein stein i Nidarosdomen. Først i sin doktoravhandling om forvitring ...
... blant annet til fasadestein, gulvfliser og kjøkkenbenker.  markedet er anortositt ettertraktet, og kan omsettes for opp mot opp mot ... er det potensiale til å drive steinbrudd. Mye verdifull stein i Rogaland Mye verdifull stein i Rogaland ...
... er det bare fantasien som setter grenser. Nesten alle typer stein kan det lages en såkalt "cabochon" av, dvs. en buet (rund eller oval ... http://en.wikipedia.org/wiki/Cabochon Hva slags stein kan brukes til å lage smykker? Stein til smykker Stein til smykker ...
... høyt innhold av lazulitt. En mer berømt forekomst er Hålsjöberg/Horrsjöberg ved Torsby i Sverige der lignende material utvinnes for natursten. Jeg fant en stein i fjæra, og lurer hva slags stein det er og hva som er inni den. ...
... slik at mineralene har krystallisert seg. Eksempel en slik type skifer er Ottaskifer. Mer om hornblende i Geologisk ... Mer om garbenskifer i Geologisk leksikon En stein funnet i fjæra har den ene siden et særegent mønster: det ser ut ...
... tre kan også synke hvis disse hulrommene fylles med vann. bunnen av innsjøer vil man kunne finne mye treverk som er "tunge" fordi ... jernrike mineraler er tunge. Pimpstein er et eksempel en stein med mange porer (luftbobler), og den kan derfor flyte vann. ...
... heter det blant annet: «Hvis du er en av dem som lurer litt det du ser din vei, kan jeg love deg at denne boka vil gi en ny ... og terrengformer fra siste istid. Ref.: STEIN OG STI - Geologi, landskap og bergverkshistorie i Skarvan og Roltdalen ...
... Geologisk forening er stolte over at så mange har deltatt «Geologiens dag» gjennom 10 år. Vi merker at interessen øker, og at ... «geologiske opplevelsene» i fokus. 10 år med fokus stein og fossiler 10 år med fokus stein og fossiler ...
... Den torvdekte tuften nede til høyre er eldre. Klikk bildet for stor versjon. ... «kvernfjellstuggu» bygget i tømmer, med en forlengelse i stein som fungerte som stall og smie. Disse hyttene var plassert tett ved ...
I NGU-laboratoriets knuseri Lade i Trondheim, står forskere og steinhoggere bøyd over kjerneprøver ... tatt opp fra 80 meters dyp, og håpet er at de skal vise en stein som både kan la seg forme til flotte figurer Nidarosdomens vegg, og ... Gurli Meyer. - Vi har også hatt dårlig erfaring med stein som forvitrer, eller sementblanding som ikke slipper ut fukt og som gjør ...
Dette finnes det stoff om NGUs nettsider under tema Georessurser/Sand, grus og pukk: Krav til ... NGU for mer informasjon. Hvordan finner man ut om stein har kvalitet som holder til bruk i asfalt eller betong? Bruk av stein i asfalt og betong Bruk av stein i asfalt og betong ...
... Norges geologiske undersøkelse (NGU), med særlig henblikk Nordland, peker forskerne hvilke mineralressurser som kan være egnet ... Men da må naturens egne prosesser for å binde CO2 i stein gires kraftig opp. CO2-fangst i stein kan gi nye produkter ...
... gul kobberkis. De fleste gullmalmer i verden, slik som Bidjovagge inneholder usynlige mikroskopiske korn av gull. Så selv om ... med mye kvarts i? Klarer man å se gull visuelt f.eks i stein, og i såfall hvordan ser den ut og hvordan kan man raskt fastlå om det ...
... Prøven er kjølt ned i flytende helium, mens kobberspolen magneten er dyppet i flytende nitrogen. I mange år har en ... egenskap sørger for et robust langtidsminne i norsk stein. Et tysk spesiallaboratorium i Dresden har bidratt til bekreftelsen. ...
Jeg tviler ikke at der er rombeporfyr du har funnet Jæren. Selv om det finnes andre porfyriske bergarter som kan ligne, så er ... Jeg har funnet en stein som ligner veldig rombeprofyr langs strendene både Hå og flere ...
Leirskredet som gikk Byneset 1/1 2012 var et kvikkleireskred som gikk under marin grense, området ligger ca. 90 moh. Når det gjelder utløsning av skred, vil menneskelig ... i kombinasjon med store nedbørsmengder kan utløse stein og leirskred. Leirskredet i Spongdal Byneset Leirskredet i ...
... noe bilde av steinen er det svært vanskelig å si hva slags stein du har sett. (Selv med bilde ville det vært vanskelig!)   Ut fra ... er sikkert, er at det finnes svært lite kalkstein både Sørlandet og i Rogaland, så om det er kalkstein må den ha kommet fra ...
... virtuelle presentasjonen er ferdig, kan folk klikke seg inn strandlinja og følge stien en strekning, enten hjemme i stua, mobiltelefonen eller ute i terrenget. De kan oppleve geostedene i 360 ... siste istid. Alle foto: Gudmund Løvø De kikker stein i gamle bygninger og ser strandlinja i marka, undersøker ...
... men også i lavereliggende fjell langs kysten, blant annet Mørekysten. Her kan det noen steder gå helt ned til fjæra. Det er også ... siden. Under istidene grov isen løs og flyttet sand og stein og omformet landskapet. Isbreene har slitt løs store mengder sand, stein ...
... minne: MAGNET: Mars Express veg mot den bokstavelig talt magnetiske planeten. Foto: ESA RØD STEIN: Foreløpig er det Jordens bergarter som har gitt svar hvorfor stein ...
Prosessert asbest (knust og filtrert) har en pris pr tonn mellom 200 og 300 US$ noe som vil si 1,20 - 1,80 NOK per kilo. Etter ... og pris. Jeg mistenker at jeg har funnet asbest i en stein. Har asbest noen verdi? Og hva slags priser er det i tilfelle snakk om? ...
KNUST FJELL: Stein av god kvalitet i Vestre Toten. Foto: Knut Wolden Oppland var i ... - Det har vært en dreining mot bruk av knust fjell bekostning av naturlig sand og grus i vegbygging de siste årene. Det har ... Alle aktive pukkverk i Oppland fylke leverer stein som innfrir kvalitetskravene for bruk i veg. Det viser oppdatert ...
KNUST FJELL: Eksempel pukkverk i Norge. Pukkverk knuser fjell til grus og sand som brukes til ... Ufarlig grønnstein - Trondheim er stort sett bygget grønnstein eller leire, noe som ikke regnes som kilder for den usynlige, ... og grus i Norge. Flere pukkverk i Norge drives stein som gir økt fare for radon i inneluft. Norges geologiske undersøkelse ...
... i Nordland. Her starter det mangeårige arbeidet med å se nye muligheter for verdiskapning basert mineralressursene i fylket. ... i Misvær. MISVÆR, NORDLAND: De saumfarer norsk stein for å avklare hvor viktig hver enkelt mineralressurs er for landet og ...
STJERNE: En solstjerne sandet leirbunn med grus fra østlige del av Tromsøflaket. cirka 310 ... sitt multicorer- KREPS: En stor stein i forgrunnen er nesten begravd av sedimenter og svamper. Den lillke ...
KYSTEN: NGUs forskningsfartøy FF Seisma under skjellsandkartlegging ved ... oftest av morenemateriale, som dårlig sortert sand, grus og stein. De er avsatt som rygger tvers av fjorder og langs kysten under ... sedimentene bunnen består dermed av grovkornet grus og stein. - Vi har kartlagt og digitalisert israndavsetningene ved hjelp av ...
SPRENGT: Sandsteinen Gulestø ble kartlagt under feltarbeid i 1999. ... om kort tid opp et helt nytt pukkverk med 100 millioner tonn stein i reserver. Eurovia er blant verdens største vegentreprenører med ...
... som er brukt i et bestemt år. Av Norges totale uttak 50 millioner tonn hvert eneste år, kommer tolv millioner tonn, eller cirka ... Blant de største produsentene og eksportørene er Norsk Stein i Suldal, NorStone med pukkverk i Tau, Årdal og Dirdal og NCC i ...
... har mottatt 416 lass med blokker. Disse blokkene skal brukes fasaden. I tillegg til dette står Oppdal Sten AS for skifer som skal ... bak. - Arkitekt Klaus Schuwerk ønsket seg norsk stein, fordi han mener at det å gå i fjellet er en del av den norske ...
... handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spilt en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer ... og utland. Den skapte levebrød for mange over en periode omkring 80 år. I heftet "Steinen fra Annfinnslett. Kystkultur og ...
... av kalk omkring dyrerester, som har blitt liggende og råtne havbunnen mens de ble begravd i bunnslammet. - Marleiker finnes flere ... i Stjørdalselva fant ferierende Jaques Burnet en uvanlig stein i Sørneshølen ved Flornes. Steinen er en såkalt marleik og inneholder ...
... var planlagt for å studere dyreliv og bunnforhold, basert informasjon fra detaljerte dybdekart og bunnreflektivitet. Hver videolinje ... Bildet viser en grovkorna bunntype hvor sand, grus og stein dominerer. De blå flekkene er skorpedannende svamp (Hymedesmia ...
FORSKER: Trond Torsvik er førsteforfatter studien som er presentert i Nature 15. juli. Foto: Cathrine Dillner Hagen ... som oppstår i dette området. Disse søylene av varm stein som skytes opp fra mantelen har nemlig tatt med seg kimberlitt opp til ...
... og Sør-Trøndelag fylke må forvalte sine viktige, lokale stein- og sandressurser tvers av kommune- og fylkesgrensene. Samtidig må de sørge for tilgang og ...
... lokaliseringen av brønnen. Likevel er jeg ganske sikker hva slags bergart du har truffet ved boring. I området der du bor ... lenger ned enn 50 m. Fjellet er helt sort og inneholdt små stein som fungerte som slipepulver borkronen. Hva slags fjell kan dette ...
... tar opp, og systematiserer borkjernene fra berggrunnen Veiholmen. Boringen er en del av NGUs kartlegging kysten. Det ... med mens det jobbes boreriggen. Stadig nye meter med stein hentes opp, og Olesen studerer de første borkjernene nøye. - Så ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.