109 resultater
... blir små når fjellveggene er store. Prikken nederst snøfonna illustrerer de enorme dimensjonene. Smelter som størkner langs ... år siden. Dypt i jordskorpen var det varmt,og smelter av stein strømmet langs sprekker og størknet. Dette finner vi som lyse eller ...
La oss se saksa først. Saksa er laget av metall, kanskje er det til og med ... også mer enn cellulose, og noe av det er faktisk finmalt stein. Enkelte papirtyper kan ha så mye som opp til 60% stein! Steinen bidrar til flere egenskaper i papiret; som fargestoff ...
... troner litium, med sin grønne optimisme, ganske så alene plussiden. I 1817 oppdaget den svenske kjemikeren Johan August ... mineralet petalitt. Grunnstoffet ble døpt lithos som betyr stein gresk. Navnet ble senere standardisert til litium. Litium er ...
... min forteller meg at jeg mest sannsynlig har litt mangel magnesium i kroppen, og at jeg burde ta tilskudd. Det er helt vanlig at ... bilde av et lite troll som ligger i magen min og gomler stein. Som geolog vet jeg at magnesium er et grunnstoff som tilhører gruppen ...
Alle vet vel at steinen Senja kommer fra Senjatrollet. Men du skal ikke le av det, fordi enkelte ... i 2D ved at geologene trasker ut i felt for å gjenkjenne stein som kan farge et papir slik som en blyant. Flere lovende ... av nanoteknologi og superstoffet grafen! Magisk Senja-stein kan gi heis til verdensrommet ...
... sentralbyrå (SSB) viser en økning i klimagassutslippene 0,4 prosent i 2018 i forhold til året før. Dette er også omtalt i ... er et viktig verktøy for å sikre kortreist stein. Både for å redusere utslipp og for å begrense transportkostnadene. ...
Å finne gode uttak for stein er en av Trondheims største utfordringer i årene som kommer. Kommunen ... med sine naboer for å sikre tilgangen. Omringet av stein Selv om du ikke tenker det til daglig, er vi omringet av produkter fra mineralriket. ...
... skuffer snø opp i en stor haug, ble store flak med stein skjøvet opp til en stor fjellkjede slik som i Himalaya i dag. Men denne ... fantes verdens høyeste og mest spektakulære fjell i Norge den tiden. Forsteinet rot med diamanter Ikke nok med det, den ...
... skal du bli når du blir stor? Oljeindustrien har gått en smell av flere grunner, men det er IKKE en grunn til å velge vekk ... hver enkelt av oss 11 tonn = et lastebillass med knust stein årlig? For å forstå endringer i klimaet og konsekvensen av ...
... En 700 m lang videolinje i boks 7 krysset en berggrunnsrygg havbunnen. Berggrunnen og sedimentene varierer betydelig langs linjen. ... av en blanding av sand og slam med stort innhold av grus, stein og blokk (Figur 2).  Disse sedimentene er mest sannsynligvis avsatt av ...
... håp om å lære mer om hvordan grafitt-mineralet dannes. den måten kan vi bedre forstå hvor det lønner seg å lete for å finne ... Foto: Håvard Gautneb/NGU. Å skrive med stein – fritt inspirert av feltarbeidet ved Bjørnåsvannet – grafitt ...
MAREANOs høsttokt går langs Eggakanten midtnorsk sokkel, som er ett av områdene regjeringen har pekt ut som ... prøver av bunnfauna). Sjøbunn som er dekket med grus eller stein passer eksempelvis ikke til prøvetaking (se B bildet under). I ...
- Du vil ikke bli med meg fossiljakt da? Direktøren ved Norges geologiske undersøkelse, Morten ... løse masser jordoverflaten, som til slutt har blitt til stein. Motsetningen er vulkanske bergarter som kommer fra det glohete dypet, og ... stor når Morten peker ut en tynn V-formet stripe i en liten stein han har kløvet. - Dette er en graptolitt, en gammel utdødd gruppe ...
... Selv om vi opplever at det meldte raset fra Mannen lar vente seg, er ras og store fjellskred plutselige og raske hendelser i et ... Mannen har brukt millioner av år å bli dannet. Stein som forteller en historie Bergartene fra Mannen består av gneiser. ...
... i Vefsn kommune. Trappa, som er under bygging, går rett opp det karakteristiske Øyfjellet fra industribyen Mosjøen. Bjørnar hadde ... AS fordi de er så dyktige til å bygge naturlige anlegg av stein. De bruker ikke noe sement eller maskiner, bare sin egen rå styrke og ...
... seg sakte, men sikkert tilbake fra maksimumsposisjonen sokkelkanten, langt vest for dagens kystlinje. Klimaet var varmt og breene ... over terrenget, skrapte berg og transporterte sand, grus og stein ut mot isens ytterpunkter. Materialet ble avsatt i mektige morenerygger ...
... indikerer hard bunn, eller at sedimentene er grove (grus og stein). batymetridata (Figur 1 og Figur 2) ser man at områdene med høy ...
... utsatt for ulike påvirkningsfaktorer og som kan gå tapt lik linje med de mer biologisk betingede naturtypene. Men hva i all verden ... observatørstatus i FN. SÅRBAR: Et fossilt delta Grimsmoen i Folldal. Foto: Berit Husteli Artsdatabanken leder alt ...
... av dem. Ikke bli skremt av alle akronymene, klikk heller dem og utforsk! I Europa forbruker vi en stor andel av verdens ... stikkord, og det norske forskningsprosjektet Kortreist Stein står foran rapportering av alle sine resultater. I europeisk ...
... Og at det har skjedd utrolig mange og store forandringer denne lange tiden: Kontinenter som har flyttet seg, tusenvis av dyre- og plantearter som har oppstått og forsvunnet ...
... til kontinental- skråningen. A: finkornige sedimenter skråningen; B: grove sedimenter øvre delen av skråningen; C: ... vanligvis mye grovere, og kan bestå av grusholdig sand med stein (Figur 2B). Disse sedimentene ble transportert og avsatt av isbreer under ...
... også til kartlegging av miljøforhold og forurensing havbunnen. Her brukes det prøvetakingsutstyr spesielt beregnet for myk ... som lever i sedimentene. Grabben tar prøve av et areal 0,25 m2. Geologene følger med når prøvetakeren kommer dekk (figur ...
... også til kartlegging av miljøforhold og forurensing havbunnen. Her brukes det prøvetakingsutstyr spesielt beregnet for myk ... som lever i sedimentene. Grabben tar prøve av et areal 0,25 m2. Geologene følger med når prøvetakeren kommer dekk (figur ...
Figur 1.  Sprekkesonen øvre del av skråningen nord for Storeggaraset er ca. 50 km lang (røde linjer). Noen kortere og mindre iøynefallende sprekker større vanndyp er også vist.  I finkornige sedimenter og under ... 100-150 m ned i sedimentene, og i tillegg til indikasjon bunnforhold får vi også informasjon om lagoppbygning. Flere av ...
... i det beskjedne krypinnet. Hytta står en elveslette – skåret ut i en 30 millioner kubikk stor ... byggegrunn. Og verdifulle masser. Han skuler skeptisk bort anleggsarbeiderene som så vidt har begynt å røre seg. Her skal det ...
... Grus-, pukk- og steintippdatabasen har kontroll mer enn 20 milliarder tonn grus og pukk. Til Dovre faller, bokstavelig ... og fram til dagens versjon 35 år senere. NGU hadde 70-tallet allerede opparbeidet mye kunnskap om kartlegging av ... digitale versjonen av databasen. Samarbeidet gikk tvers mellom Miljøverndepartementets ressursavdeling og NGU. Departementet ...
Toget Bergensbana rulla roleg inn Finse stasjon ein varm ettermiddag tidleg i juli. Finse stasjon ligg 1220 meter over havet, høgst av alle stasjonane jernbanenettet i Noreg. Halvannan times fjellvandring og du når ...
Marin leire ble opprinnelig avsatt sjøbunnen under og etter siste istid. Denne sjøbunnen er i dag tørt land grunn av landhevningen. Kvikkleire kan dannes når det salte porevannet i ... stod etter siste istid, og det varierer rundt om i landet. Østlandet er MG opp til cirka 220 meter over dagens havnivå, mens den i ...
Her forteller forsker Fredrik Høgaas om kartlegging kartblad Vinstra i Gudbrandsdalen, et område som historisk sett har vært ... se noe av det vi har oppdaget i prosjektet så langt. Klikk bildet, sett presentasjonen i fullskjerm-versjon, og få en innføring i ...
... hus og kontorer med grunnvarme, energi/varme som er lagret i stein og grunnvann. Geologi i byene gir muligheter. Vann og ... plass, men også god byggegrunn. I gamle dager bygde man dyrehud og trestokker. Mye ligger fortsatt igjen i grunnen og mange ...
De nye bunnsedimentkartene dekker åtte områder til sammen 8 500 km 2 . Det er store forskjeller i bunntype fra område ... og sandholdig slam, men enkelte steder også grus, stein og blokk. Hopenbanken, grunnere enn ca. 200 m, består havbunnen for ...
Du har sikkert sett bilde av dem. sørkysten av Australia ligger ett av de mest fotograferte landskap i ... Norge også. Kanskje det er et besøksmål i sommer?   Stillehavskysten, like ved Great Ocean Road , ca. 250 kilometer fra ... sola rant før de fikk gjemt seg, og alle ble forvandlet til stein. Det er disse trollene som - i følge sagnet - vises som rauker.... ...
... oss spektakulære fjell med sylskarpe egger, når vi tenker Lofoten, men vi må ikke glemme det karakteristiske gamle kulturlandskapet ... opp fjellet og dannet en spesiell type jord og oppsmuldret stein - dypforvitring . Denne oppsmuldrede sonen kan være titalls meter ...
... i Sør-Kinahavet. Årsaken til appetitten mineraler er at de er innsatsfaktorer i industriens verdikjeder. Det finnes ... omgir oss med som ikke inneholder store mengder mineraler og stein. Jo mer komplisert teknologi som brukes, desto større variasjon av ...
... sivilisasjonen vår. Steinalderfolket benyttet seg av stein som redskaper, mens vikingene lærte seg å utvinne og nytte metaller. I ... slik at vi kan fortsette å utnytte den norske steinen best mulig måte. Berggrunnskart viser utbredelsen av ...
Forklaringen fenomenet "Hjelmen" finner man i undergrunnen. Saltavsetninger fra karbon- ... ikke svaret i denne omgang. Smakebit f : Stein er pent dandert bunnen med et dryss av rosa anemoner som prikken over ... Disse er vanlige alle steder der det finnes feste, som stein, grus eller skallet til eremittkreps.      Smakebit ...
... Hvert år bruker hver nordmann et stort lastebillass med stein og grus. Nei ikke til eget forbruk, men til bygging av vei, kjøpesentre, ... for uttak av grunnvarme.  Det vi geologer ikke klarer en god nok måte er å synliggjøre hvor viktig geologi er for samfunnet. I ...
... for en geopark. Det finnes flere slike rundt i landet, som fortjenstfullt vis bidrar til å spre interessen for stein, landskap, naturressurser og det geologiske mangfoldet. Geologisk ...
... runddans av begreper som slår hverandre i hjel. Jeg tenker verdensøkonomien, ressursbruk, miljø og krig. Det er så stort at jeg ... at vi må ta ut mer metaller og andre nyttige mineraler fra stein til å lage helt vanlige ting vi har i huset vårt. Selv den ekstra ...
Etter fem år en arbeidsplass proppfull av flinke geologer, blir reiser til nye steder ... øy innenfor øygruppen Kykladene. Liten, vakker, med mye stein og vann. en av de tilhørende, ubebodde øyene, Despotiko, blir det ... i Antiparos gjør sterkt inntrykk. Her er en stalagmitt (stein som vokser oppover).  En grotte som gjør inntrykk ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.