44 resultater
... går i fjorden. En gigantisk flodbølge bygger seg opp vei mot Geiranger, og den erfarne geologen Kristian Eikjord, spilt av ... og Ingrid Skrede (UiT) er bare noen av de som har fokusert kartlegging av ustabile fjell langs norske fjorder og innsjøer. Også ...
... Den endelige rapporten om skredfaren i Sykkylven bygger omfattende kartlegging i fjor vår . Rapporten viser at det så langt ... få skredulykker her som har krevd menneskeliv. Det tyder at det allerede er stor bevissthet om skredfare blant sykkylvingene. ...
... av tid til den geologiske historien mens sommertoget reiser en av de mest spektakulære togstrekningene i landet, forteller Kari ... reise De geologiske severdighetene kom som perler en snor i løpet av turen fra Dombås til Åndalsnes. Anders Romundset ...
... sammenlignet med i fjor og trolig fordele vanntrykket en annen måte, bekrefter seksjonssjef Lars Harald Blikra i Norges ... naturlige prosesser, som vanntilførsel, når fjellet er sitt mest sensitive. Sprengning for risikabelt Veslemannen er en ...
... og utviklingsselskapet PPO.labs. - Dette er en satsing samfunnssikkerhet. Senteret skal kartlegge geofarer, som store fjellskred, følge med hvordan grunnen synker i norske byer, og samtidig ha mulighet til å ...
Toget Bergensbana rulla roleg inn Finse stasjon ein varm ettermiddag tidleg i juli. Finse stasjon ligg 1220 meter over havet, høgst av alle stasjonane jernbanenettet i Noreg. Halvannan times fjellvandring og du når ...
Marin leire ble opprinnelig avsatt sjøbunnen under og etter siste istid. Denne sjøbunnen er i dag tørt land grunn av landhevningen. Kvikkleire kan dannes når det salte porevannet i ... stod etter siste istid, og det varierer rundt om i landet. Østlandet er MG opp til cirka 220 meter over dagens havnivå, mens den i ...
... (NGU) har klatret opp i den bratte lia ved bygda Sennesvik Vestvågøya i Lofoten. Rett over henne troner den stupbratte Guratinden, ... fjell- og åssidene her blitt utsatt for ulike typer skred; stein-, jord-, sørpe- og snøskred. Nå gjennomfører Kari Sletten en ...
... har vært forsøksbyer, hvor det er kartlagt innsynkninger millimeternivå, blant annet i Bjørvika og Grønland i Oslo. Flere steder er det observert sprekker og setninger ...
... Longyearbyens beboere, og blir sett av alle fly som lander Svalbard lufthavn. - Det er spennende å arbeide Svalbard fordi alle prosesser er så aktive. Det er heller ingen vegetasjon ...
... grunnlag for videre vurdering og overvåking av skredfaren Byneset, sier Inger-Lise Solberg.   Video fra ... kommune: Slik så det ut dagen etter kvikkleireskredet Byneset i 2012. Studerte saltinnhold Jordbruksbygda Byneset ...
... romfartsorganisasjonen ESA som forteller historien sine hjemmesider. Den 197 meter høye bygningen i San Fransisco ble åpnet ... under skyskraperen ikke strekker seg langt nok til å hvile grunnfjellet, ca. 60 meter under bakken. Sannsynligvis har konstruktørene ...
Marin grense (MG) presenteres nett som punkter (MG-registreringer), linjer (modellert MG) og polygoner ... være M 1:50.000 eller bedre (bruk informasjonsverktøyet linjene til løsmassepolygonene i netttjenesten for å sjekke dette). Det ... med noe usikkerhet, og at dekning vil variere. Usikkerheten punktene vil sjelden overstige 10 m i høyde, og de viktigste områder med ...
... med byggeplaner har de siste årene opplevd å få avslag byggesøknader fordi huset/hytta/tomta ligger i et "potensielt skredfarlig område". Noen opplever at de ikke får bygge huset sitt som har stått der i generasjoner, noen får skrinlagt ...
... ligger i Manndalen i Troms. Det ustabile fjellpartiet ligger 1100 meters høyde. Av bildet framgår det tydelig at en større blokk har ... endringer i klima, samtidig som vi ser at hastigheten bevegelsene i dag er større enn gjennomsnittet over tid, sier Martina ...
... under andre verdenskrig. Vraket av den berømte fergen, 430 meters dyp, vises de nye digitale, tredimensjonale kartene. Men skredekspertene fra NGU er ...
... med: Conrad Lindholm (SeismoConsult). Saken finnes også Geoforskning.no. I ettertid vet vi at det var nesten like sterkt ... av vannet i sedimen­tene. Videre ble et leirskred og flere stein­sprang utløst slik at et betydelig areal dyrket mark gikk tapt. ...
... parametrer ved skredfarevurdering" - for å se nærmere trekantformede jordskred og øke kunnskap om denne skredtypen. Fem ... og Årset, Ørsta kommune Prosjektet har fokusert detaljert feltkartlegging av geologi, geomorfologi og stratigrafi i ...
... til en upretensiøs fotokonkurranse, som kan gi smakebiter hvordan forskning og bruk av geofaglig kunnskap har endret hverdagen til ... NGU og geolog Terje Solbakk i GeoPublishing. - Vi er jakt etter bilder som har bidratt til å flytte grenser, eller som satte et ...
Nedgang i oljenæringen  og stadig mer mediefokus  flom, skred og jordskjelv, har påvirket fremtidens geologer i Norge. Nå ... at langt flere enn før ønsker å ta mastergrad geofarer. At den aller første «Geofaredagen» NGU ble fulltegnet ...
... den løsmassetypen som kalles hav- og fjordavsetninger ( kartapplikasjonen: tykk havavsetning). Denne løsmassetypen er markert med blå farge det kvartærgeologiske kartet, der avsetningen finnes i dagen. ... under andre løsmassetyper (som vises med andre farger det kvartærgeologiske kartet) under den marine grensen. I datasettet ...
... i bruk  * I riktig målestokk, det vil si basert kvartærgeologiske kartdata i 1:50.000 eller bedre. Type 1: Svært ... skulle vise seg over MG i MML-kartapplikasjonen, beror dette usikkerhet i vurdering av MG og/eller i avgrensning av avsetningstyper ...
... det i godt monn: Byrået regner ut at NADAG har en kostnad 2,5 millioner kroner årlig. Men innsparinga ligger 16 millioner kroner i året. God butikk, med andre ord. - Vi tror ...
... som meinte databasen om ustabile fjellparti er ein suksess mange måtar. Godt samarbeid - Samarbeidet mellom Laget for geomatikk og Skredlaget NGU må spesielt framhevast: Det er utvikla ein svært kompleks og ...
... vinklinger med interne og eksterne foredragsholdere. NGU-dagen torsdag 6. februar 2020 er temaet «Geologi i kystsonen», med fokus marin kartlegging, mineralressurser og utbygging/arealplanlegging. Her ...
... av InSAR Norge 29.november. En karttjeneste basert landsdekkende radarmålinger som kan se millimetersmå bevegelser i ... områder. Fjellpartiet Gammanjunni 3 viser bevegelser opp til 6 cm per år og overvåkes kontinuerlig av NVE. Dette skjermbildet ...
... (NGU). De nye opplysningene ligger allerede inne NGUs digitale karttjenester som linjesymboler, der også alle ravinedaler ... tidligere har vært mulig ved kun flybilder og kartlegging bakken. - Vi testet ut dette i Trondheim for å se hvor mye vi kunne ...
... kun under marin grense (MG) og vises med mellomblå farge kvartærgeologisk kart der den finnes i overflaten ( karttjenesten: tykk havavsetning). Imidlertid finnes det ofte hav- og ...
... De trenger hjelp! Hjelpen kommer fra geologer som oppdrag fra privatpersoner, kommuner og Norges vassdrags- og ... område ved å benytte seg av “aktsomhetskart” skrednett.no. Aktsomhetskart angir områder som teoretisk sett kan rammes ... steinsprang. Dette kartproduktet er i hovedsak basert datamodellering, og gir kommunene en grov oversikt over mulig ...
... konferansen i 2014, hvor internasjonale deltakere var med en tre dager lang ekskursjon til Sunndalen, Innerdalen, Innfjordalen og Romsdalen - for å blant annet hilse «selveste» Mannen. Konferansen resulterte i 12 artikler, som er ...
... siste istid for cirka 10.000 år siden. Eksempel jordskred i flatt terreng som ble utløst av et usedvanlig kraftig ... i Finnmark datert til å være yngre enn 6300 år, omtrent samme alder som den nye oppdagelsen Østlandet. Katastrofene skjedde ...
... Bakken hever og senker seg med årstidene grunn av endringer i temperatur og fuktighet. Bygninger, broer, veier og jernbaner forskyver seg og synker  grunn av dårlige grunnforhold. Fjellsider kryper sakte og rolig ... en nøyaktighet ned mot én millimeter per år mer enn tre milliarder punkter i Norge. Tjenesten er gratis for alle; ...
... merker det. Bakken hever og senker seg med årstidene grunn av endringer i temperatur og fuktighet. Bygninger, broer, veier og jernbaner forskyver seg og synker  grunn av dårlige grunnforhold. Fjellsider kryper sakte og rolig nedover i ...
... landet. Terrassen Høgmælen i bakgrunnen fotoet øverst, avspeiler den marine grensen (MG) ved Kvål i Melhus kommune. I det øverste kartet er MG-verdien angitt i hvit liten blå firkant, et løsmassekart der selve terrassen er vist i ...
... en tredimensjonal modell av terrenget. Modellen bygger laserdata - LIDAR (LIght Detection And Ranging) - hentet inn fra ... får vi samme muligheten for hele landet, sier Høst. kontor-PC-en demonstrerer han hvordan laserkartene viser terrenget med stor ...
... frå nyere tid i Romsdalen, men etter fleire sesongar feltarbeid i området har dei funne restar av fleire gamle skred i dalen ... at gneisen som Mannen er bygd opp av, vart danna 30 kilometers djup i jordskorpa i ein temperatur over 800 °C. ...
... istid, og som potensielt kan føre til fjellskred. bakgrunn av NGUs kartlegging, har NVE gjort en vurdering og fastsetting ... mer om kartleggingen som er gjort - og selve rapporten - NVEs nettsider Laserskanning (LIDAR) er en viktig del av NGUs ...
... karttjeneste med landsdekkende målinger av bevegelser overflaten. Forskningsinstituttet Norut i Tromsø har vært sentral i ... over jrden, men kan registrere bevegelser i millimeternivå overflaten. Her kan du sjekke hvordan tilstanden er der du bor.  ...
... minst i etterkant av større skredhendelser, som skredet Byneset i 2012 og Skjeggestadbruas kollaps i 2015. Den nye karttjenesten ... fra brukere som sier at dette er akkurat det de har vært jakt etter, sier NGU-forsker Louise Hansen. Hun understreker at ...
... og lengre somrer, kan fjellet destabiliseres. Skred skred Hermanns og Hilger påpeker at vi i verste fall kan få en ... 5000 år siden. – Bevegelsene i fjellet kan være et svar klimaendringene. At det kommer ett skred, betyr ikke at fjellet blir ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.