1 resultater
... Grunne jordskjelv kan danne brudd (forkastninger) overflaten, og kan medføre store ødeleggelser dersom den relative ... stor skade ved at seismiske bølger gir kraftige rystelser overflaten. Store undersjøiske jordskjelv kan gi opphav til tsunamier som ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.