3 resultater
- Vi skal mellom anna sjå kordan gass og væsker påverkar eigenskapane til sedimenta. Kva skjer når til dømes metan strøymer opp gjennom sedimentlaga havbotnen? seier Jochen Knies. Forskarane skal først segle til ... gjennomtrengelegheit og saltinnhald i sedimenta, for å sjå kva som kontrollerer straumen av væsker. I Framstredet - Seinare ...
... hendelsen i Finnmark har skjedd i en periode som ligner vår tid. Vi må nå se nærmere hvordan så sterke krefter har blitt satt i sving i et “stabilt” Norge, ...
... har ledet et omfattende tverrfaglig forskningsprosjekt jordskjelvaktivitet, bergspenninger, deformasjon og temperatur i ... som kan knyttes til dannelsen av olje- og gassressurser kontinentalsokkelen.  - Ut fra de nye resultatene tror vi at Nordland ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.