24 resultater
(Artikkelen er basert en pressemelding fra Sintef og prosjektet «Kortreist stein») I dag fraktes steinmasser som tas ut fra tunneler, ofte rett til deponi, før ny stein transporteres inn for å bygge vei og bane. – Vi må bli flinkere ...
... og utviklingsselskapet PPO.labs. - Dette er en satsing samfunnssikkerhet. Senteret skal kartlegge geofarer, som store fjellskred, følge med hvordan grunnen synker i norske byer, og samtidig ha mulighet til å ...
... hus og kontorer med grunnvarme, energi/varme som er lagret i stein og grunnvann. Geologi i byene gir muligheter. Vann og ... plass, men også god byggegrunn. I gamle dager bygde man dyrehud og trestokker. Mye ligger fortsatt igjen i grunnen og mange ...
Byens undergrunn består av mer enn jord og stein. Den inneholder også vann. Grunnvann i byer omtales ofte som et problem. ... sagflis under Oslo S.). En senkning av grunnvannsnivået kan samme måte også skade bygningsfundamenter som er laget av tømmer.  ...
... har vært forsøksbyer, hvor det er kartlagt innsynkninger millimeternivå, blant annet i Bjørvika og Grønland i Oslo. Flere steder er det observert sprekker og setninger ...
... romfartsorganisasjonen ESA som forteller historien sine hjemmesider. Den 197 meter høye bygningen i San Fransisco ble åpnet ... under skyskraperen ikke strekker seg langt nok til å hvile grunnfjellet, ca. 60 meter under bakken. Sannsynligvis har konstruktørene ...
Før bygging i undergrunnen eller overflata utføres det ofte geotekniske undersøkelser. Disse ... av spuntvegger. Bildet er tatt i byggegropa mellom utgangen Festningstunnelen og der den nedsenkede kulverten skal plass. (Foto: Statens vegvesen) Hva består grunnen av, og hvilken ...
... viktig kunnskap ligger fortsatt i analog form og venter ressurser til digitalisering, forteller forsker Hans de Beer ved Norges ... ved NGU som skal øke tilgangen til, og forbedre kvaliteten , informasjon om nettopp undergrunnen i Norge. Arbeidet skal skje gjennom en ...
...   Overvann håndtert i Norden, eksempler løsninger Bent C. Braskerud, sjefsingeniør, Vann og avløpsetaten, ... du enkelt hoppe til de ulike videoforedragene som ble holdt treffet. Se videoforedrag og diskusjon fra Norsk vannforenings nylige ...
... til en upretensiøs fotokonkurranse, som kan gi smakebiter hvordan forskning og bruk av geofaglig kunnskap har endret hverdagen til ... NGU og geolog Terje Solbakk i GeoPublishing. - Vi er jakt etter bilder som har bidratt til å flytte grenser, eller som satte et ...
... av InSAR Norge 29.november. En karttjeneste basert landsdekkende radarmålinger som kan se millimetersmå bevegelser i ... områder. Fjellpartiet Gammanjunni 3 viser bevegelser opp til 6 cm per år og overvåkes kontinuerlig av NVE. Dette skjermbildet ...
... Valkyrie plass stasjon er vanskelig å få øye i mørket i tunnelen mellom Nationaltheatret og Majorstua. Men NRK slo lysene da thriller- serien Valkyrien ble innspilt. Foto: NRK   ...
... Håvard Gautneb (t.h.) orienterte om mineralet grafitt NGU-dagen.  Nærmere 130 deltakere var samlet til første del av ... politikk og næringsliv er til stede arrangementet som varer fra lunsj-til-lunsj 6. og 7. februar. - Vil ... manet han til å hente ut mineralressurser en både konkurransedyktige og bærekraftig måte - og fastslo at ...
... Bakken hever og senker seg med årstidene grunn av endringer i temperatur og fuktighet. Bygninger, broer, veier og jernbaner forskyver seg og synker  grunn av dårlige grunnforhold. Fjellsider kryper sakte og rolig ... en nøyaktighet ned mot én millimeter per år mer enn tre milliarder punkter i Norge. Tjenesten er gratis for alle; ...
... merker det. Bakken hever og senker seg med årstidene grunn av endringer i temperatur og fuktighet. Bygninger, broer, veier og jernbaner forskyver seg og synker  grunn av dårlige grunnforhold. Fjellsider kryper sakte og rolig nedover i ...
Tenker du hva som befinner seg under asfalten der du bor? Vet du hvor råstoffet til ... i både Norge og resten av Europa. Det blir gitt eksempler interessekonflikter og hvordan slike kan løses, hvordan kartlegging av det ...
... foredrag understreket han behovet for en tydeligere satsing kunnskap om undergrunnen, og pekte konsekvensene av det motsatte. - Med manglende oversikt over byens ...
... i Bergen. Avhandlinga viser korleis sedimentlaga botnen av Lille Lungegårdsvannet er ein oversikt gjennom tusenvis av år ... har Andersson gjennomført ei datering av sedimentlaga botnen av Lille Lundegårdsvannet. Dette er gjort med karbon- og ... til bestemte historiske hendelsar. - heile sedimentsøyla har vi gjort kjemiske analyser av organiske ...
... karttjeneste med landsdekkende målinger av bevegelser overflaten. Forskningsinstituttet Norut i Tromsø har vært sentral i ... over jrden, men kan registrere bevegelser i millimeternivå overflaten. Her kan du sjekke hvordan tilstanden er der du bor.  ...
NGU er med å arrangere konferansen Sub-Urban i Bucuresti, 13.-16. mars. Sub-Urban er ...
... av kulturlag og mye mer. Seminaret i 2016 har fokus vann som ressurs og problem i byer. Det 25. nasjonale seminaret om ...
... møtet når du er påmeldt) Påmelding: Skjema nederst siden Deltakelse: Gratis Foreløpig program ...
... Med det nye kartinnsynet er det enkelt å zoome inn et område av interesse og se de prosesserte InSAR-data. ...
Rundt 500 deltakere var med det heldigitale og gratis arrangementet NGU-dagen 2021. NGU-dagen 2021 ... NGU-foredrag og eksterne presentasjoner med eksempler praktisk bruk av NGUs tjenester. Se gjerne programmet for dagen og ... Gjørv, forteller om "Bærekraftig næringsutvikling basert norske mineralressurser"   4. Vegdirektør Statens ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.