8 resultater
... geologisk arv. Materialet er i hovedsak basert utkast til fylkesvise verneplaner for kvartærgeologi og utredningen ... lokaliteter.Vi er derfor svært interessert i tilbakemelding informasjonen som ligger der og ikke minst nye områder som burde legges ...
... Bilde viser et lite utdrag av quizen. Klikk bildet for å kunne lagre eller printe ut hele quizen.  Under er ... i quizen.  1. Se berggrunnskartet "Hvilke stein finner du i Trondheim”.Sammenlign fargene i kartet med fargene i ...
... lokaliteten ble til manges store frustrasjon ikke tatt vare og i stedet dekket med betong. Likevel har ikke entreprenørene skyld, for ... at det skal bli synsing? Og hvordan kan vi måle om en stein er viktigere enn en annen? Tema for verdivurderingen vil være ...
... fra boreprosjekter over hele landet. Innsamlingskostnad kjernene representerer en verdi ca. 1 milliard kroner. Økende etterspørsel etter mineralske ...
... ved kjemisk analyse (Watson 2013) og en urankonsentrasjon 12 ppm (parts per million) tilsvarer ca. 150 Bq/kg. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har, oppdrag fra Statens Strålevern, utarbeidet en veileder med prosedyre for ...
... innenfor anbefalte grenseverdier:  Tiltaksgrense 100 Bq/m 3 Så lave nivåer som mulig – tiltak kan også være aktuelt under tiltaksgrensen  Maksimumsgrenseverdi 200 Bq/m 3   Det er rimelig å få gjennomført radonmålinger, ...
... tilgjengelig og kan lastes ned gjennom NGUs karttjeneste nett. Norgeskart i 1:1 mill skala, samt kart som inkluderer Nord-Europa med ... Forenklet geologisk berggrunnskart over Norge. Bare klikk bildeteksten og du laster opp bildet i stor versjon. NGU ...
... uranrike område.  Kartlegging av lausmassar med fokus lett gjennomtrengelege lausmassar som sand og grus. Sand og grus gjer det ... radonkonsentrasjon over tilrådd tiltaksnivå 100 Bq/m3. Mellom 250 og 300 nordmenn pådreg seg lungekreft kvart ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.