4 resultater
Toget Bergensbana rulla roleg inn Finse stasjon ein varm ettermiddag tidleg i juli. Finse stasjon ligg 1220 meter over havet, høgst av alle stasjonane jernbanenettet i Noreg. Halvannan times fjellvandring og du når ...
... til en upretensiøs fotokonkurranse, som kan gi smakebiter hvordan forskning og bruk av geofaglig kunnskap har endret hverdagen til ... NGU og geolog Terje Solbakk i GeoPublishing. - Vi er jakt etter bilder som har bidratt til å flytte grenser, eller som satte et ...
... Undersøkelsene viser at flere bolter var satt inn en måte som gjorde at de trolig ikke hadde noen sikringseffekt. - I ... Foto: Øystein Nordgulen Ekspertutvalget i arbeid rasstedet noen dager etter hendelsen i desember 2019. Foto: Øytsien ...
... frå nyere tid i Romsdalen, men etter fleire sesongar feltarbeid i området har dei funne restar av fleire gamle skred i dalen ... at gneisen som Mannen er bygd opp av, vart danna 30 kilometers djup i jordskorpa i ein temperatur over 800 °C. ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.