24 resultater
... troner litium, med sin grønne optimisme, ganske så alene plussiden. I 1817 oppdaget den svenske kjemikeren Johan August ... mineralet petalitt. Grunnstoffet ble døpt lithos som betyr stein gresk. Navnet ble senere standardisert til litium. Litium er ...
... heter det blant annet: «Hvis du er en av dem som lurer litt det du ser din vei, kan jeg love deg at denne boka vil gi en ny ... og terrengformer fra siste istid. Ref.: STEIN OG STI - Geologi, landskap og bergverkshistorie i Skarvan og Roltdalen ...
... konkurranser. Mineral-korona Men hva med korona i stein? For geologer skaper bruken av navnet korona også stort engasjement. Her ... fordi mineral-koronaene kan sees med det blotte øyet bergflatene. Vi har flere kjente forekomster i Norge, gjemt mellom de grå ...
... har mottatt 416 lass med blokker. Disse blokkene skal brukes fasaden. I tillegg til dette står Oppdal Sten AS for skifer som skal ... bak. - Arkitekt Klaus Schuwerk ønsket seg norsk stein, fordi han mener at det å gå i fjellet er en del av den norske ...
Gullgraver Marius Frang fant den rekordstore gullklumpen 34,9 gram i elva Gisna i Rennebu. Den har nå blitt undersøkt med ...  - Vi har funnet mikroskopiske algefossiler i avleiringene gullklumpen, som indikerer at den har ligget lenge i et surt vannmiljø ...
... kan gi ny og viktig kunnskap om mineralforekomster øya. Steinprøver Geolog Henrik Schiellerup leder Laget for mineralressurser NGU. Nå har han ikledt seg feltutstyret og er i full vigør i fjellsida ...
... Bilde viser et lite utdrag av quizen. Klikk bildet for å kunne lagre eller printe ut hele quizen.  Under er ... i quizen.  1. Se berggrunnskartet "Hvilke stein finner du i Trondheim”.Sammenlign fargene i kartet med fargene i ...
... Park-planene utgjorde NGUs stand under møtet Scandic Lerkendal. NGU-forsker Guri Venvik Ganerød håper at ... øke forståelsen for bruk og uttak av mineralressurser, og den måten bidra til økt forståelse for næringen. - ... nå. Men hvis vi kan få i gang en dugnad der de gir oss stein, og sørger for transporten, har vi kommet et stykke, sier Guri Venvik ...
... Operatør Geir Viken styrer LITO-bilen. LITO betyr stein og er eit passande namn for prosjektet. Foto: Rune Eian. ...
- Ein god del er feil dei gamle karta, seier geologane Ole Lutro og Henrik Schiellerup mens dei ser oppover den stri Kvanntodalbekken aust Hinnøya. Dei to tenkjer berggrunnkarta frå 1976 i målestokk ... understrekar geologane og slår av eit handstykke stein frå berget ute i bekken.Slik fortsett dei gjennom dagane. I time etter ...
... lokaliteten ble til manges store frustrasjon ikke tatt vare og i stedet dekket med betong. Likevel har ikke entreprenørene skyld, for ... at det skal bli synsing? Og hvordan kan vi måle om en stein er viktigere enn en annen? Tema for verdivurderingen vil være ...
... fra boreprosjekter over hele landet. Innsamlingskostnad kjernene representerer en verdi ca. 1 milliard kroner. Økende etterspørsel etter mineralske ...
I gjengrodde områder, oppsmuldrede steinflater i fjæra finner vi den. Det svarte mineralet ... vet vi hva vi skal lete etter. Der hvor skiferlagene er rike grafitt har den gjerne en svartglinsende sølvaktig utseende. Vi tester funnet ved å gni tommelen en oppskrapt steinflate – når tommelen blir farget grå vet vi at berget ...
... seg gjennom historia. Planen er at alt kan lastas inn PC, nettbrett og mobiltelefon, akkurat der du er. Nyttig reiskap ... Med eit tastetrykk eller to, vil geologien opna seg den digitale eininga di, seier Henderson. Ei folding under jorda ...
... smilende mens han sammen med kollega Anna Ksienzyk langer ut en skogsbilveg langs Orvsjøen nordvest i Røros kommune. - Det betyr at ikke alt henger sammen en ordentlig måte når vi setter sammen flere geologiske kartblad. Det må ...
... mai neste år. Gruver og uttak NGU skal sjå til saman 12 gruver eller pukkverk (talet i teksten er retta frå 13 til ... rundt omkring i landet, og samanstille ein rapport basert eksisterande kunnskap og data. Rapporten skal mellom anna innehalde ei ...
... til en upretensiøs fotokonkurranse, som kan gi smakebiter hvordan forskning og bruk av geofaglig kunnskap har endret hverdagen til ... NGU og geolog Terje Solbakk i GeoPublishing. - Vi er jakt etter bilder som har bidratt til å flytte grenser, eller som satte et ...
... Mobil 48 60 76 96. Marco.bronner@ngu.no Helikopter bakken med måleutstyr. Foto: NGU. Norges geologiske undersøkelse ...
... det enklare for offentleg forvalting å bruka NGU sine data best mogleg måte. Dei vil no få betre informasjon om kjende førekomstar ... å ta omsyn til når område skal regulerast eller byggjast , slik at viktige mineralressursar ikkje går tapt. Her kan du sjølv ...
... Forskerne Jan Steinar Rønning og Henrik Schiellerup ser kjerneprøver som nylig er hentet opp fra Fensfeltet. Vulkansk ... øker, men så langt har Kina hatt tilnærmet monopol utvinning og produksjon av de 17 metallene som regnes i denne klassen. ...
... sammen med Trond Slagstad. De nye kartene bygger videre Rogalandsprogrammet (fra 2000-2006) som hadde særlig fokus pukkforekomster. I 1999 ferdigstilte NGU berggrunnkartleggingen av ...
... kontrakt med selskapet Geo Drilling om å bore to hull, hver 1000 meter, ned i fjellet. Boringene skjer ved den nå nedlagte Fen skole og øst for den videregående skolen Søve ved Ulefoss. Undersøkelsene av kjernene blir utført som et ...
... og økonomi står og fell med ein sikker og god tilgang mange råvarer. EU har definert ei rad mineral som kritiske og strategisk ... og det er desse råmateriala som no er samla det nye europakartet. EU ønskjer å redusere risikoen ved å skaffe seg ...
... for å finne slike forekomster. – Vi har nå svaret ett av de viktigste spørsmålene om ressursverdier i Fensfeltet; at de ... lanserte et forslag om å bore to dype hull, hvert 1000 meter, i Fensfeltet. Forslaget fikk betydelig politisk støtte i ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.