65 resultater
... blir små når fjellveggene er store. Prikken nederst snøfonna illustrerer de enorme dimensjonene. Smelter som størkner langs ... år siden. Dypt i jordskorpen var det varmt,og smelter av stein strømmet langs sprekker og størknet. Dette finner vi som lyse eller ...
... troner litium, med sin grønne optimisme, ganske så alene plussiden. I 1817 oppdaget den svenske kjemikeren Johan August ... mineralet petalitt. Grunnstoffet ble døpt lithos som betyr stein gresk. Navnet ble senere standardisert til litium. Litium er ...
... heter det blant annet: «Hvis du er en av dem som lurer litt det du ser din vei, kan jeg love deg at denne boka vil gi en ny ... og terrengformer fra siste istid. Ref.: STEIN OG STI - Geologi, landskap og bergverkshistorie i Skarvan og Roltdalen ...
... konkurranser. Mineral-korona Men hva med korona i stein? For geologer skaper bruken av navnet korona også stort engasjement. Her ... fordi mineral-koronaene kan sees med det blotte øyet bergflatene. Vi har flere kjente forekomster i Norge, gjemt mellom de grå ...
... har mottatt 416 lass med blokker. Disse blokkene skal brukes fasaden. I tillegg til dette står Oppdal Sten AS for skifer som skal ... bak. - Arkitekt Klaus Schuwerk ønsket seg norsk stein, fordi han mener at det å gå i fjellet er en del av den norske ...
... Selv om vi opplever at det meldte raset fra Mannen lar vente seg, er ras og store fjellskred plutselige og raske hendelser i et ... Mannen har brukt millioner av år å bli dannet. Stein som forteller en historie Bergartene fra Mannen består av gneiser. ...
... i Vefsn kommune. Trappa, som er under bygging, går rett opp det karakteristiske Øyfjellet fra industribyen Mosjøen. Bjørnar hadde ... AS fordi de er så dyktige til å bygge naturlige anlegg av stein. De bruker ikke noe sement eller maskiner, bare sin egen rå styrke og ...
... kunnskapen i en såkalt punktdatabase, vi viser alderen bergarten kun der prøven er tatt, og ikke over et område overflaten, forteller Alexandra Jarná, som er en av utviklerne av ...
... geologisk arv. Materialet er i hovedsak basert utkast til fylkesvise verneplaner for kvartærgeologi og utredningen ... lokaliteter.Vi er derfor svært interessert i tilbakemelding informasjonen som ligger der og ikke minst nye områder som burde legges ...
Gullgraver Marius Frang fant den rekordstore gullklumpen 34,9 gram i elva Gisna i Rennebu. Den har nå blitt undersøkt med ...  - Vi har funnet mikroskopiske algefossiler i avleiringene gullklumpen, som indikerer at den har ligget lenge i et surt vannmiljø ...
... kan gi ny og viktig kunnskap om mineralforekomster øya. Steinprøver Geolog Henrik Schiellerup leder Laget for mineralressurser NGU. Nå har han ikledt seg feltutstyret og er i full vigør i fjellsida ...
kontorpulten øverst i NGU-bygget Lade, ligger kartbladene spredt utover. Sauda, Odda, Dalen - det er ... har banet vei for et enklere og mer moderne blikk geologien. Men fremdeles er det det blotte øyet som gjelder for ...
... i oktober i år, var 30 eksperter Urtidsgeologi fra Euroa og Nord-Amerika samlet i Trondheim.  Timothy ... prosessene jorda og utviklingen av natur og mulig liv Mars og andre planeter. - Noen av prosessene som foregikk under utviklingen av liv jorden, kan ha vært de samme som andre planeter. Derfor kan studiet av ...
Toget Bergensbana rulla roleg inn Finse stasjon ein varm ettermiddag tidleg i juli. Finse stasjon ligg 1220 meter over havet, høgst av alle stasjonane jernbanenettet i Noreg. Halvannan times fjellvandring og du når ...
... skjønt betydningen av å kjenne grunnen man bor og bygger , roser Sigmond.  - Vil forenkle planarbeidet Oversikt over ... berggrunnen i Vinje kommune i målestokk 1: 100 000*. Klikk det for å få det større. Her er det samlet alle data fra tidligere ...
... Nordgulen då han delte ut prisen nyleg. Lagra i stein Juryen for Årets vitskaplege publikasjon landa ein artikkel i Nature som kastar lys over dei eldste livsformene som til no ...
... og kontemplativt. Kartet gir forskjellig innsikt; avstand gir det en helhetlig oversikt over terrenget, tett kan jeg gå ... Brøgger-prisen er en plakett med Norges geologi i stein. NGUs direktør Morten Smelror var en av mange gratulanter da ...
... Bilde viser et lite utdrag av quizen. Klikk bildet for å kunne lagre eller printe ut hele quizen.  Under er ... i quizen.  1. Se berggrunnskartet "Hvilke stein finner du i Trondheim”.Sammenlign fargene i kartet med fargene i ...
... Park-planene utgjorde NGUs stand under møtet Scandic Lerkendal. NGU-forsker Guri Venvik Ganerød håper at ... øke forståelsen for bruk og uttak av mineralressurser, og den måten bidra til økt forståelse for næringen. - ... nå. Men hvis vi kan få i gang en dugnad der de gir oss stein, og sørger for transporten, har vi kommet et stykke, sier Guri Venvik ...
... Operatør Geir Viken styrer LITO-bilen. LITO betyr stein og er eit passande namn for prosjektet. Foto: Rune Eian. ...
- Ein god del er feil dei gamle karta, seier geologane Ole Lutro og Henrik Schiellerup mens dei ser oppover den stri Kvanntodalbekken aust Hinnøya. Dei to tenkjer berggrunnkarta frå 1976 i målestokk ... understrekar geologane og slår av eit handstykke stein frå berget ute i bekken.Slik fortsett dei gjennom dagane. I time etter ...
... sivilisasjonen vår. Steinalderfolket benyttet seg av stein som redskaper, mens vikingene lærte seg å utvinne og nytte metaller. I ... slik at vi kan fortsette å utnytte den norske steinen best mulig måte. Berggrunnskart viser utbredelsen av ...
... for en geopark. Det finnes flere slike rundt i landet, som fortjenstfullt vis bidrar til å spre interessen for stein, landskap, naturressurser og det geologiske mangfoldet. Geologisk ...
... lokaliteten ble til manges store frustrasjon ikke tatt vare og i stedet dekket med betong. Likevel har ikke entreprenørene skyld, for ... at det skal bli synsing? Og hvordan kan vi måle om en stein er viktigere enn en annen? Tema for verdivurderingen vil være ...
Forsker Guri Ganerød. - Kartet er basert inneluftmålinger av radon og kunnskap om geologiske forhold, opplyser ... typer bergarter. Også egenskapene til løsmassene, som stein, jord og leire, er viktig. Er massene luftgjennomtrengelige, er området ...
... høylandsområdene og er en av de to viktigste bergartene månen, forteller guide og geolog Kåre Kullerud. Etter 20 år som ... Pangaea lærer astronautene hvordan de kan se forskjell bergarter. De får kunnskap om dannelsen, gransker farge og kornstørrelse, ...
... bloggen Bergtatt i 2019. Brosteinsanlegg Königsplatz med mønster av mørk basalt, lys granitt og hvit marmor. ... Alstahaug er et kulturelt sentrum med en levende kirke i stein. Historien strekker seg hundrevis av millioner år tilbake. Les ...
... fra boreprosjekter over hele landet. Innsamlingskostnad kjernene representerer en verdi ca. 1 milliard kroner. Økende etterspørsel etter mineralske ...
... skriver om hva slags reiser steinen i fjellene har vært med , om hvordan berggrunnen i landet vårt er dannet. Om mineraler og ... informasjon om hvordan berggrunnen i Norge er dannet. Stein er mer enn stein. Norske fjell er ikke bare gråstein, men er bygd opp av ...
I gjengrodde områder, oppsmuldrede steinflater i fjæra finner vi den. Det svarte mineralet ... vet vi hva vi skal lete etter. Der hvor skiferlagene er rike grafitt har den gjerne en svartglinsende sølvaktig utseende. Vi tester funnet ved å gni tommelen en oppskrapt steinflate – når tommelen blir farget grå vet vi at berget ...
Vi har tatt oss opp et fjellplatå 106 meter over havet øya Leka i Nord-Trøndelag. Øya er kåret til Norges geologiske ... Leka før hun, sammen med de andre kjempene, ble til stein da sola rant. I virkeligheten var hun bare en del av berggrunnen. ...
Eklogitten kjennes igjen sammensetningen av rødt granat-mineral og en klar gressgrønn pyroksen (omfasitt). Bergarten er relativt sjelden  jordoverflaten, men opptrer med flere kjente lokaliteter i Norge. Noen av ... som "flyter" i kvarts. Disse restene av dypskorpe finner vi overflaten i dag, selv om de for 400 millioner år siden ble dannet 45 ...
... ved kjemisk analyse (Watson 2013) og en urankonsentrasjon 12 ppm (parts per million) tilsvarer ca. 150 Bq/kg. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har, oppdrag fra Statens Strålevern, utarbeidet en veileder med prosedyre for ...
... Foto: Synnøve Elvevold Den tiende toppen den norske Antarktis-stasjonen er Jutulhogget er den tiende toppen i ... som skaper stort engasjement blant ansatte og besøkende stasjonen. Jutulhogget - den mest ambisiøse turen – er langt borte og ...
... innenfor anbefalte grenseverdier:  Tiltaksgrense 100 Bq/m 3 Så lave nivåer som mulig – tiltak kan også være aktuelt under tiltaksgrensen  Maksimumsgrenseverdi 200 Bq/m 3   Det er rimelig å få gjennomført radonmålinger, ...
... seg gjennom historia. Planen er at alt kan lastas inn PC, nettbrett og mobiltelefon, akkurat der du er. Nyttig reiskap ... Med eit tastetrykk eller to, vil geologien opna seg den digitale eininga di, seier Henderson. Ei folding under jorda ...
... og hematitt, og som opprinnelig ble avsatt som et sediment havbunnen, forteller forsker Tor Grenne ved Norges geologiske undersøkelse ... ved bredden av Hudsonbukta, nordøst i Canada. Alderen bergartene – og dermed også mikroorganismene – er noe omdiskutert, men ...
... smilende mens han sammen med kollega Anna Ksienzyk langer ut en skogsbilveg langs Orvsjøen nordvest i Røros kommune. - Det betyr at ikke alt henger sammen en ordentlig måte når vi setter sammen flere geologiske kartblad. Det må ...
... tilgjengelig og kan lastes ned gjennom NGUs karttjeneste nett. Norgeskart i 1:1 mill skala, samt kart som inkluderer Nord-Europa med ... Forenklet geologisk berggrunnskart over Norge. Bare klikk bildeteksten og du laster opp bildet i stor versjon. NGU ...
Fjellene i Antarktis er de minst utforskede toppene jorda. Innflyvning over Dronning Maud Land. Foto: Ane K. Engvik Geologene er plass i Antarktis; fra venstre Per Inge Myhre (NP), Joachim Jacobs (UiB) ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.