1 resultater
Nidarosdomen hviler et grunnfjell av steintradisjoner som ble etablert i Midt-Østen og Det ... i Trondheim. Denne boken er en kulturhistorisk reise i stein. Med fokus Nidarosdomen går ferden fra eldgamle steinbrudd ved ... Norge. Til gjenreisinen gikk det med tusenvis av tonn med stein fra hele landet. 110 steinbrudd ble testet, 70 brudd kom i bruk. I denne ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.