3 resultater
... opp igjennom tidene. Helt fra 1600-tallet, da smeden Bertel Brennåsen fant sølvholdig blyglans Mofjellet, kjenner man til gruvevirksomhet i Rana. Fremdeles spiller ...
... handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spil en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer og ...
... Tyngde og magnetiske data viser sporene av gamle strukturer norsk sokkel / Dypforvitring - fortidens klima gir tunnelproblemer / ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.