12 resultater
... artikler med mer for 2016 Med geologisk kunnskap plass, med optimale prosessar til uttak av råstoff, og med auka gjenbruk ... ser vi at nye og meir miljøvennlege verdikjeder basert mineral også kan utviklas i Noreg. Årsmelding 2016 - Løyndomane ...
... og Direktoratet for mineralforvaltning (Direktoratet) basert bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall for 2011. ... og 1104 uttakssteder har sendt inn data som fordeler seg de mineralske råstoffene som vist i figurer og tabeller. ...
... (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) basert bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall for 2013. ... og 1169 uttakssteder har sendt inn data som fordeler seg de mineralske råstoffene som vist i figurer og tabeller. ...
... og Direktoratet for mineralforvaltning (Direktoratet) basert bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall for 2010. ... og 1190 uttakssteder har sendt inn data som fordeler seg de mineralske råstoffene som vist i figurer og tabeller. ...
... (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) basert bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall for 2014. ... (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) basert bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall for 2014. ...
... (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) basert bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall for 2015. Kari ... (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) basert bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall for 2015. ...
... og Direktoratet for mineralforvaltning (Direktoratet) basert bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall for 2012. ...
... med Bergmesteren for Svalbard (Bergvesenet) basert bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall for 2007. ... alt ca. 750 bedrifter har sendt inn data som fordeler seg de mineralske råstoffene som vist i figurer og tabeller i rapporten. ...
... med Bergmesteren for Svalbard (Bergvesenet) basert bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall for 2008. ... 807 produksjonssteder har sendt inn data som fordeler seg de mineralske råstoffene som vist i figurer og tabel-ler i rapporten. ...
... (DMF) - tidligere Bergvesenet. Statistikken er basert bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall for 2009. ... 1060 uttakssteder har sendt inn data som fordeler seg de mineralske råstoffene som vist i figurer og tabeller i ...
... mineralske råstoffer. Statistikken for 2016 er annerledes en måte som i større grad speiler de to etatenes ansvarsområder og ...
... rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner samvittigheten. Han har blant annet skrevet boken "En sten løftet fra mitt ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.