58 resultater
... status for undersøkelser av industrimineraler og bygnings- stein i Nord-Trøndelag og kommunene: Bjugn, Rissa, Roan, Osen, Ørland og Åfjord i Sør-Trøndelag. Statusrapporten bygger opplysninger som finnes i NGU's arkiver. Rapporten er ment å skulle være ...
... ikke går mot kildene. P.g.a. det store innhold av stein i massene, er det nødvendig å utføre boreunder- søkelser med tyngre utstyr. Søppelplass Hongslomoen, Orkdal i Sør-Trøndelag. ...
... Vurdering av grunnvannsmuligheter ved fergeleie Flakk. ...
... fragment i Snåsafjellene.Oppfølgingen har bygd direkte rekognoseringsunder- søkelser utført i 1999. Rapporten er i hovedsak en ... av grønn, hydrotermal omvandlet gabbro som opptrer hengsiden av listwaenitten samt serpentinitt i klebersteinens umiddelbare ...
... kart; Bjugn; 15221; 1:50 000; trykt i farger; kartet. ...
... kart.; Børgin; CST 137138; 1:20 000; trykt i farger; kartet ...
... til veg- og betongformål i framtiden. Med et årlig forbruk 35 000m3 er det for en periode 30år et behov for 1 mill.m3 sand og ... ved Sevatdalen, inneholder massene sand og grus med en del stein og noe blokk de øverste 5-6 merterne og deretter sand og grus til 10-12 ...
... Bernt Olav 0800-3416 95.109 Det ble med tanke grunnvannsforsyning til Drøya og evt. Gitla vannverk utført grunnvannsundersøkelser Engan, Gåre og Evenmoen i Haltdalen. bakgrunn av 20 sonderboringer med ...
Reite, Arne J. Beskrivelsen finnes kartet. Verran. Kvartærgeologisk kart; Verran; 16221; 1:50 000; ...
Roberts, David Beskrivelsen finnes kartet. Grong. Berggrunnsgeologisk kart Grong M 1:250 000; trykt i ...
... Bugge, Tom Thorsnes, Terje Beskrivelsen finnes kartet. Namsos. Berggrunnskart Namsos M 1:250 000; trykt i farger ...
Follestad, Bjørn A. Ottesen, Dag Beskrivelsen finnes kartet. Hemne. Kvartærgeologisk kart; Hemne; 14211; 1:50 000; trykt i ...
Follestad, Bjørn A. Beskrivelsen finnes kartet. Hitra. Kvartærgeologisk kart; Hitra; 14222; 1:50 000; trykt i ...
... H. Hugdahl, H. Bargel, T.H. Beskrivelsen finnes kartet. Vuku. Kvartærgeologisk kart; Vuku; 17221; 1:50 000; trykt i ...
Reite, A.J. Beskrivelsen finnes kartet. Åfjord. Kvartærgeologisk kart; Åfjord; 16224; 1:50 000; trykt ...
Sveian, H. Beskrivelsen finnes kartet. Steinkjerfjorden. Kvartærgeologisk kart; Steinkjerfjorden; CST ...
Sveian, H. Beskrivelsen finnes kartet. Jøa. Kvartærgeologisk kart; Jøa; 17243; 1:50 000; trykt i ...
Bergstrøm, B. Beskrivelsen finnes kartet. Harran. Kvartærgeologisk kart; Harran; 18243; 1:50 000; trykt i ...
Reite, A.J. Beskrivelsen finnes kartet. Tarva. Kvartærgeologisk kart; Tarva; 15224; 1:50 000; trykt i ...
Sveian, H. Beskrivelsen finnes kartet. Namsos. Kvartærgeologisk kart; Namsos; 17234; 1:50 000; trykt i ...
Thorsnes, T. Reite, A.J. Beskrivelsen finnes kartet. Geologisk kart over Åfjord kommune. Berggrunnskart. ...
Bergstrøm, B. Beskrivelsen finnes kartet. Grong. Kvartærgeologisk kart; Grong; 18234; 1:50 000; trykt i ...
Sveian, H. Beskrivelsen finnes kartet. Sundan. Kvartærgeologisk kart; Sundan; CUV 141142; 1:20 000; ...
Erichsen, E. Wolden, K. Beskrivelsen finnes kartet. Steinkjer kommune. Temakart: Byggeråstoff, sand, grus og pukk. ...
Tietzch-Tyler, D. Roberts, D. Beskrivelsen finnes kartet. Steinkjer. Berggrunnskart; Steinkjer; 17233; 1:50 000; trykt i ...
Hysingjord, J. Beskrivelsen finnes kartet. Radioaktiv stråling fra berggrunnen, Nord-Trøndelag; ...
Reite, A.J. Sørensen, E. Beskrivelsen finnes kartet. Åsen. Kvartærgeologisk kart; Åsen; CQR 131132; 1:20 000; ...
Reite, A.J. Beskrivelsen finnes kartet. Ørland. Kvartærgeologisk kart; Ørland; 15223; 1:50 000; trykt ...
Sveian, H. Beskrivelsen finnes kartet. Henning. Kvartærgeologisk kart.; Henning; CUV 139140; 1:20 000; ...
Hugdahl, H. Beskrivelsen finnes kartet. Markabygda. Kvartærgeologisk kart.; Markabygda; CS 131132; 1:20 ...
Bergstrøm, B. Beskrivelsen finnes kartet. Formo. Kvartærgeologisk kart; Formo; DFG 149150; 1:20 000; ...
Bargel, T. H. Hugdahl, H. Beskrivelsen finnes kartet. Hyllbrua. Kvartærgeologisk kart.; Hyllbrua; CWX 139140; 1:20 ...
Hugdahl, H. Sveian, H. Beskrivelsen finnes kartet. Skjækerfossen. Kvartærgeologisk kart.; Skjækerfossen; DDE ...
Sveian, H. Beskrivelsen finnes kartet. Leksdalsvatnet. Kvartærgeologisk kart.; Leksdalsvatnet; CUV ...
Sveian, H. Bjerkli, K. Beskrivelsen finnes kartet. Verdalsøra. Kvartærgeologisk kart; Verdalsøra; CST 135136; ...
Sveian, H. Beskrivelsen finnes kartet. Levanger. Kvartærgeologisk kart.; Levanger; CST 133134; 1:20 ...
Sveian, H. Beskrivelsen finnes kartet. Tromsdalen. Kvartærgeologisk kart; Tromsdalen; CUV 133134; 1:20 ...
Sveian, H. Beskrivelsen finnes kartet. Stiklestad. Kvartærgeologisk kart; Stiklestad; CUV 135136; 1:20 ...
Hugdahl, H. Beskrivelsen finnes kartet. Helgådalen. Kvartærgeologisk prøvekart. Kvartærgeologisk ...
... Målet med disse undersøkelsene var å få bedre kontroll de geologiske forholdene i dypet ved å kartlegge de elektriske egenskapene ... løsmasser samt detektere overgangen til fast fjell basert at disse forskjellige enhetene leder strøm forskjellig måte. ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.