1 resultater
... for nasjonalt datasett. Kartleggingen er basert LiDAR, ortofoto og noen grad av feltsjekk. Prosjektet har testet ut denne ... ut i en metoderapport for kartlegging av glasiale landformer nasjonalt nivå. Kartlegging av glasiale landformer: pilotprosjekt 2019 ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.