94 resultater
... Prøven er kjølt ned i flytende helium, mens kobberspolen magneten er dyppet i flytende nitrogen. I mange år har en ... egenskap sørger for et robust langtidsminne i norsk stein. Et tysk spesiallaboratorium i Dresden har bidratt til bekreftelsen. ...
Prosessert asbest (knust og filtrert) har en pris pr tonn mellom 200 og 300 US$ noe som vil si 1,20 - 1,80 NOK per kilo. Etter ... og pris. Jeg mistenker at jeg har funnet asbest i en stein. Har asbest noen verdi? Og hva slags priser er det i tilfelle snakk om? ...
... i Nordland. Her starter det mangeårige arbeidet med å se nye muligheter for verdiskapning basert mineralressursene i fylket. ... i Misvær. MISVÆR, NORDLAND: De saumfarer norsk stein for å avklare hvor viktig hver enkelt mineralressurs er for landet og ...
... prosent av Norges landareal. Dataene er hovedsakelig basert den berggrunnsgeologiske kartserien i M1:50.000, som tidligere er blitt ... bergarter - de varierer i forskjellige områder. Se kartene i NGUs kartløsning her Last ned data Se ...
... i en periode som strekker seg frem til lørdag 7. desember ettermiddagen. Nedetid kan også forekomme søndag 8. desember. Nedetid NGUs servere Nedetid NGUs servere ...
... som involverer 33 europeiske land. - Når vi ser de uorganiske kjemiske elementene, karbon og andre fysiske og kjemiske ... formål Resultatene fra GEMAS-prosjektet kan benyttes mange måter: Et "jordarkiv" over europeisk landbruksjord og beiteland kan ...
... Prøver fra sokkelen utenfor Nordkapp og Troms er tatt opp 3-400 meters dyp, mens det utenfor Nordland er hentet sedimenter 2.000 meters dyp, i skråningen der sokkelen går over til dyphav. Selv ...
... et nytt tobinds jordatlas lansert i Roma. God kvalitet landbruksjord God kvalitet landbruksjord ...
... Fra 12. mars finner alle sin egen kommune fra frontsiden ngu.no. Geologisk informasjon NGU deltar med både utstilling og foredrag Geomatikkdagene denne uka for å gjøre løsningen kjent for kommunene. ...
... frå Noreg, Sverige, Finland og Nordvest-Russland det nye kartet, som er produsert i målestokk 1:2 000 000 av den finske ... dei einskilde funna er. Verdskjende gruver - Målet lengre sikt er å etablere ein interaktiv database basert kartet, slik ...
... 13. mars etter at han hadde besøkt de nedlagte gruvene Løkken Verk i Meldal dagen før. Her understreket han at NGU skal ha ... mye med både Mineralloven og Mineralstrategien. Her er han Løkken med statsråd Trond Giske. Alle foto: Erik Prytz Reitan ...
... kritiske råvarer; metaller og mineraler det er sterk mangel i Europa. Å sikre tilgangen REE er ansett som svært viktig for europeisk industri. Innhold og ...
... (NTNU) i Trondheim presenterte nylig de første estimater hvilke metallverdier som kan ligge langs Atlanterhavsryggen mellom Jan ... unik kunnskap om økosystemene rundt aktive vulkanske soner havbunnen. Både UiB og NTNU deltar i europeiske forskningsprosjekter ...
... hverandre. Tette forekomster av pockmark havbunnen i Barentshavet. Utsnittet er fra den nordvestligste delen av ... fra område til område. I Barentshavet har enkelte pekt lekkasjer av hydrokarboner (olje og gass) fra reservoarer under havbunnen. ...
... det pågående MAREANO-toktet vil kunne bidra til å gi svar uløste spørsmål. Fullt av groper havbunnen Fullt av groper havbunnen ...
MAREANO er godt i gang med årets tokt i Barentshavet. Tiddlybanken er det tatt strekninger med videoopptak som blant annet viser ... med saltstokk og gasslekkasje fra havbunnen befinner seg Tiddlybanken. Gamle saltavleiringer Et kart utgitt av NGU for om ...
Her Gardermoen starter Alaska-reisen for de fire eventyrlystne studentene. ... Når de kommer frem til Fairbanks skal de bruke to dager å få tak i proviant og utstyr. De trenger for eksempel kanoer til de skal ... småfly. Du kan du følge guttenes fantastiske reise våre Facebook-sider . Her er studentenes reiserute: ...
... gasslekkasjer og andre spennende strukturer. Salt og gass Tiddlybanken Salt og gass Tiddlybanken ...
... områder i Norskehavet. Avslører spennende landskap midtnorsk sokkel Avslører spennende landskap midtnorsk sokkel ...
... geolog er jordskjelv spennende, det viser at jorden vi bor er aktiv. Men det kan dessverre føre til store ødeleggelser, gjennom ... jordskjelv. Du kan forestille deg dette når du kaster en stein i vannet, da ser du at det dannes sirkulære bølger der steinen treffer. ...
...         Toktdagbok: dette MAREANO-toktet er det så langt tatt sedimentprøver fra den ... en hard bunntype. Videobilde fra havbunnen viser at det er stein og grus overflaten. Sedimentprøven i kjernen består av sandholdig ...
... og langs deler av Eggakanten, og dekker et område omtrent 17.500 kvadratkilometer. Områder med sedimenter knyttet ... slamrike sedimenter, mens rosa farger viser bart fjell eller stein- og blokkrike sedimenter. Store områder med "bioklastiske ...
LEKA - ei perle grensa mellom Nord-Trøndelag og Nordland "Jeg var så heldig å bli ... fra sin beste side, havet lå blakk og svart, ikke en sky himmelen og måkene svevde hvite og fine over meg der jeg stod dekk ... land, Emaomn, et konglomerat bestående av klaster (stein) fra berggrunnen i ulik størrelse.   I 2010 ble Leka kåret til ...
VANLIG: Grus og stein, toppen av utvasket morene, med hyppige forekomster av sjøanemoner, ... i Porsangerfjorden er det observert kongekrabber, men mest sandig bunn. Klimaendringer Målet er å undersøke hvordan ...
... MAREANO-Havbunnskart 2013.012 Kornfordelingsanalyser et utvalg sedimentprøver fra forskjel!ige steder i Norge (marine og glasimarine sedimenter) er utfført parallelle prøver ved hjelp av Sedigraph og Coulter LS200 laser (optisk ...
ETTER DAGMAR: Sørpeskred med mye stor stein var farlig nær tre gårdsbruk Berge 2. juledag 2011. Utsikten fra Øvre Berge forklarer kanskje hvorfor ... tre gårdsbrukt så kaffekopper og annet servise klirret bordet. En garasje ble feid med i skredet, men ellers berga både hus og ...
... dag eit nedslåande - men like fullt eit svært godt - døme korleis geologiske prosessar virkar og arbeider med landskapet vårt. Vatn ... transporterer og legg frå seg enorme mengder sand, grus og stein. NGU startar i år opp kvartærgeologisk kartlegging av kartbladet ...
... til et nasjonalt kartleggingsprogram, med spesiell vekt muligheter i Sør-Norge. Temaet ble belyst gjennom en rekke interessante ... om plassene. Derfor direktesendte vi hele arrangementet nett. Så snart opptakene fra dagen er redigert, kan du få et gjensyn her: ...
... . Tidligere oversiktskart over biotoper har vært basert foreløpige resultater fra observasjoner gjort i felt. Biotoper er områder ... og annen rådgivning knyttet til bruk av havet. Svar viktige spørsmål Artene som lever havbunnen er ikke jevnt ...
... Rissa og Agdenes i den dypeste delen av Trondheimsfjorden, mer enn 600 meters dyp. Vanligvis er forholdene så store dyp i fjordene preget av myk mudderbunn. Der vil ting som dumpes ...
... berggrunnskartlegging og kartlegging av mineralforekomster land, samt ved utbygging av boliger, næringsbygg og veier. ... Aldri før har NGU hatt så stor aktivitet i luften så sent året. I midten av november driver mannskap to helikoptre og tre fly ...
... i en stor nok mengde. Foruten at man trenger en indikasjon at noe finnes, er det nødvendig med geologisk og geokjemisk ... Videre må en del tekniske forutsetninger være plass: Forekomstens beliggenhet i og under terrenget kan ... spille inn, men det er en annen diskusjon. Jeg lurer hva det er som gjør at en forekomst kan karakteriseres som drivverdig? ...
... som blir reflektert tilbake til rommet av alle hvite flater jorden dvs snø og is), og dermed blir det varmere neste år igjen fordi ... is dannes om vinteren noe som medfører raskere smelting våren osv. Det kan derfor diskuteres om dagens klimaendringer vil "holde ...
... og miljø. Se to av våre geologer fortelle om hverdagen jobb:   Som geolog er du med å skape verdier og gjøre samfunnet tryggere. Geologi som yrke ...
... Det er viktig at vi har is i magen og opprettholder trykket store kartleggingsprogrammer, fastslår avdelingsdirektør Tom Heldal. ...       Trykk kartlegging Tom Heldal - Det er viktig at vi har is i magen og opprettholder trykket store kartleggingsprogrammer av nye og gamle mineralforekomster, fastslår ...
... I Nordland har det i de siste årene vært en økning uttaket fra fast fjell (pukk). Rapporten forteller videre at de viktigste ... i fylket er verdsatt til 36 milliarder kroner. Kvaliteten resurssene ansees som akseptable ut i fra kvalitetskriterier og behov for ...
... la fire geologistudenter i veg til Alaska for å jakte gull . De har holdt oss oppdatert via satellittelefon, og vi har hørt om ... da guttene onsdag 3. juli ble rammet av flom midt natten. Nesten alt av utstyr gikk tapt og studentene ble evakuert til ...
... i Hordaland og Bindal i Nordland). Tykke massive ganger mer enn noen få millimeters bredde bestående av bare gull finnes nesten ... med gull. Hvis du ikke kjenner til noen slike kan du gå inn http://www.ngu.no/kart/mineralressurser/ , gå til Standardkart under ...
... interessant og spennende spørsmål! Jeg er ikke ekspert snøskred, men tilfeldigvis sitter jeg idag Universitetet  Svalbard i Longyearbyen (UNIS) med to masterstudenter ...
... Norges og Europas største pukkverk Odd Hotvedt, Norsk Stein AS Se video      Last ned pdf Kvartsressurser i ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.