81 resultater
KNUST FJELL: Eksempel pukkverk i Norge. Pukkverk knuser fjell til grus og sand som brukes til ... Ufarlig grønnstein - Trondheim er stort sett bygget grønnstein eller leire, noe som ikke regnes som kilder for den usynlige, ... og grus i Norge. Flere pukkverk i Norge drives stein som gir økt fare for radon i inneluft. Norges geologiske undersøkelse ...
... handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spilt en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer ... og utland. Den skapte levebrød for mange over en periode omkring 80 år. I heftet "Steinen fra Annfinnslett. Kystkultur og ...
... av kalk omkring dyrerester, som har blitt liggende og råtne havbunnen mens de ble begravd i bunnslammet. - Marleiker finnes flere ... i Stjørdalselva fant ferierende Jaques Burnet en uvanlig stein i Sørneshølen ved Flornes. Steinen er en såkalt marleik og inneholder ...
Resultater fra en rekke boringer i permafrosten Svalbard og fastlands-Norge er nå tilgjengelig nett. Permafrost sprøyter opp under boring i Adventdalen ...
... langs Helgelandskysten. - Eurogranites er navnet et årvisst program med ekskursjoner som blitt arrangert i ulike land i ... er det Norges tur for andre gang. Årets tur startet Helgelandskysten mandag 27. juni med dagsturer fra Brønnøysund til Vega, ...
... stråling, og har målesensorer montert inne i flyet og vingespissene. Flyene krysser fram og tilbake i nord-sør retning i en ... Piper Navajo og et team fra Novatem er satt inn i arbeidet kysten av Nordvestlandet. Fra venstre prosjektleder Olivier Savignet, ...
... Vulkanen har ikke fått et eget navn, men har arvet navnet jøkulen (isbreen) den ligger under. Andre vulkaner har egne navn, for ... knyttet store usikkerheter til hvordan flyene ville reagere og ta skade av konsentrasjonen av askepartiklene, så da kommer ...
... Flyvingene i sommer skjer i Mauken i Målselv kommune, øysamfunnet Vanna i Karlsøy kommune i Troms, i Repparfjord i Kvalsund ... i Nord-Norge er i full gang. Flyr i jakten mineralressurser Flyr i jakten mineralressurser ...
... av sedimentære bergarter, kull og fossiler i fjæra eller øyer og skjær som ligger i nærheten av de skjulte bassengene. ... og med de store fiskeøglene, svaneøglene og pliosaurene toppen av næringspyramiden. Få steder fastlandet Etter hvert ...
... av sedimentære bergarter, kull og fossiler i fjæra eller øyer og skjær som ligger i nærheten av de skjulte bassengene. ... og med de store fiskeøglene, svaneøglene og pliosaurene toppen av næringspyramiden. Få steder fastlandet Etter hvert ...
... finnes både i den kaledonske fjellkjeden (men er langt nær så utbredt som glimmerskifer her), og i det eldre, prekambriske ... om en slik assosiasjon finnes.. Hva er forskjellen bergartene glimmerskifer og toglimmergneis (opprinnelse, utbredelse og ...
... halvdel av juni. Samtidig starter den geologiske innsatsen bakken fra Sortland i Vesterålen med ekskursjon og påfølgende ... 1500 milliarder kroner. Nå starter jakten gull og andre mineralressurser i Nord-Norge. Geofysiske målinger fra fly ...
... av innsjøen Botn. Her ser vi også rester av hus som reiste sjøen. Klikk bildet for stor versjon. FORSKER: Jean-Sebastien L'Heureaux ...
... stedet sedimentkjernene er hentet fra. De ble samlet inn 79 grader nord og en havdybde 1500 meter. Klikk kartet for større versjon. ...
... verdier av uran, blått betyr svært lave verdier. Klikk bildet for stor versjon. Geofysiske flymålinger langs hele ... verdier av uran, blått betyr svært lave verdier. Klikk bildet for stor versjon. Oljedirektoratet og NGU selv. Forhøyede ...
Tilgangen rent drikkevann er generelt veldig god i Norge. 90% er tilknyttet vannverk ... ned i brønnen. Du kan lese om drikkevann og helse Folkehelseinstituttets nettside . de fleste steder i Norge regner eller snør det ganske ofte. Ikke alle er ...
... Siden landet er totalt avskoget, er det lite som holder vannet, og mesteparten av avrenningen går som kraftige flommer i elvene. ... Jeg holder med et skoleprosjekt der jeg skal sammenligne tilgangen rent drikkevann i to områder. Jeg valgte Norge og Eritrea. Ser at det er ...
... FORTSETTER: Statsråd Trond Giske viderefører satsingen Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) og bevilger 25 millioner kroner også ... oktober, framgår det at NGUs totale ramme for 2012 ligger 240,5 millioner kroner. Driftsutgiftene utgjør 169 millioner, mens ...
... ble særlig rammet. Ennå i dag må en del sau og rein fjellbeite fôres ned før de slaktes. Krise i krisehåndteringen ... De tidligere nøkkelpersonene peker blant annet at ulykken ledet til en forvaltningskrise. Forbindelsen mellom Helsedirektoratet og de underliggende etatene var basert rundskriv utsendt pr. B-post. Ting tok lang tid. I tillegg var det et ...
... i andre deler av verden. Hva er egentlig forskjellen en canyon og en gorge? Er det forskjell en canyon og en gorge? Er det forskjell en canyon og en gorge? ...
... enn et kvartærgeologisk kart. Hva er forskjellen et berggrunnskart og et kvartærgeologisk kart? Og er det noen forskjell et kvartærgeologisk kart og et løsmassekart og i så fall hva er de ...
... smeltavannskanal kommer ut), mens en morene ble bygget opp den andre siden, men ofte kan det være delt opp i flere faser. ... endemorene under vann og isranddelta. Foregikk dette da samme tid eller ved forskjellige tidspunkt? Hva er forskjellen et ...
... Det nye datasettet bekreftet antakelser basert data samlet inn i fjor høst, nemlig at det var store skred i nedre halvdel ... grus eller grusig sand. Det finnes også områder med mye stein og blokk, og lokalt er det nesten ren sand i forsenkninger. Det antas at ...
... undersøker kontakten mellom sandstein og grunnfjell Andøya. SANDSTEIN: I Ramså Andøya i Vesterålen finnes ... leter etter fossiler, gransker skifringen og plukker med seg stein med kull. Her opptrer kilde- og reservoarbergarter av tilsvarende type ...
... som finnes i Norge, er det spesielt tre typer vi tenker : 1) Kalkstein og marmor, som består av mineralet kalsitt. Ofte er ... så lett i stykker. 3) Skifer er en tredje type stein, som inneholder et mykt mineral som heter glimmer. Det finnes mange ...
Kartet som viser dannelsen av avsetningene havbunnen er tilgjengelig www.mareano.no . Viktig kunnskap ... dannet av isbreer er for eksempel dominert av sand, grus og stein, og har et helt spesielt dyreliv. Det samme gjelder druknede strandvoller ...
... Ketil Matvik Foldal og fylkesgeolog Einar Anda synte fram ein pressekonferanse i Molde denne veka. ÅKNESET: Under ... nasjonale program for kartlegging av faresoner for leir-, stein- og snøskred, men denne gongen var ikkje fjellskred tema. I 1996 ...
... kvartsåra strekker seg over cirka 600 meters lengde. Klikk kartet for stor versjon. Så sent som i juli gjennomførte geologer en ... i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. De gjennomfører omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn ...
Aldersbestemmelser mineraler og bergarter benytter seg av ulike radioaktive grunnstoff som ... ned til bly i løpet av 4,5 milliarder år; vi har altså sett og vis en klokke i steinen.   Et mye brukt mineral for ... det en god del uran, men ikke bly; "klokken" starter altså 0. Når vi så analyserer mengden uran og bly i zircon-kornet, kan vi ...
... per e-post til biblioteket@ngu.no og vi bli håndtert samme måte som tjenesten nettsiden vår. Tjenesten "Tips en venn" og "Abonner nyheter fra ...
... der landskapet varierer fra grunne og rike bankområder et par hundre meters dyp til store dyp ned mot 2700 meter. Området har ... Nærbilde av Lophelia-korall. Bildet er tatt Røstrevet. Internasjonalt fokus For å sette ... ”Petroleumsutviklingen i Barentshavet”. Som avslutning konferansen skal Aksel Eikemo, leder i MAREANO sin programgruppe, holde ...
... Statens vegvesen stiller nå nye krav til slitestyrke pukk og grus som skal brukes i bære- og forsterkningslag norske veger. For å sikre kvaliteten materialene skal sliteegenskapene ...
... Litt enkelt sagt kan jordens magnetfelt sees som en N–S orientert stavmagnet i den innerste kjernen. Jordens normale ... nordpol nord i Canada. De nyeste målingene viser at den er vei over til Sibir. Nord kompasset er derfor ikke helt det samme som ...
... geologien. Les mer...   samme måte som Svalbard, Bjørnøya og Franz Josef Land stakk opp i ... meldte at Nansen hadde plantet det norske flagg i fjellene Nordpolen. Kart som viser dybdeforholdene i Polhavet. Den hvite ...
... tilbake i tid. I denne iskalde perioden lå Oslo dypt nede fjordbunnen, isbreer skapte Norges største grunnvannsmagasin Gardermoen, Mjøsa var kanskje en del av havet og kjempeflommer i ... satte store, hvite spor etter seg. Vi ser nærmere hvordan istiden var med å forme det som skulle bli Norges tettest ...
... betyr økt forbruk av varer og tjenester, og økt press verdens ressurser, påpeker Ødegård. EU forbruker i dag rundt 20 ... land strammer stadig inn i form av eksportrestriksjoner strategiske råvarer. - Norges forekomster av metaller og mineraler ...
... UTSLIPP: Undervannsfarkosten HUGIN slippes ut fra akterenden skipet. Denne undervannsfarkosten opererer selvstendig - uten mannskap - ... forbundet til moderfartøyet med kabel, men svømmer rundt egen hånd etter et forhåndsoppsatt program. Det er også mulig å ...
... sin skål: en fra kvikkleire og en fra fastere leire. Legg en liten belastning, og det skjer kanskje ingen ting? Ved å legge økende belastning (likt begge) vil en se at kvikkleireprøven ...
... år siden, i det vi kalder karbon-tiden. Jeg lurer hvilken bergart berggrunnen i Sandefjord består av, nærmere bestemt ...
... som følge av radon her til lands. Det er flere enn tallet omkomne i trafikken. Flere steder i Norge er radonkonsentrasjonen i inne- ... problemet er kjent, med målinger over mange år og forsøk tiltak. NGU mener det er viktig med en regional kartlegging for å si noe ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.