2 resultater
... NGU har utført geofysisk logging i et 300 m dypt borehull øya Alstein som ligger midt mellom Randaberg og Kvitsøy nordvest for ... i fjell. Seismisk P-bølgehastighet i gabbro ligger litt i overkant av 6000 m/s. Ingen tydelig lavhastighetssoner er påvist. ...
... oppdatert og informasjonen lagt til rette for planlegging samme måte som det er gjort i resten av fylket. Det er i dag liten ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.