1 resultater
... og grunnvannsundersøkelser. Videre vil prosjektet se anvendelse av utstyr og gi anbefalinger slik at sammenhengen mellom avsetningstype, dannelse og hydrogeologi kan bli undersøkt en tilfredsstillende måte. Det er utført 7 boringer i avsettningene ved ... i øst. Ved Grøna ble det avsatt mere stein og blokkrike avsetninger under isavsmeltningen. Dette samsvarer godt med ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.