96 resultater
... slik at mineralene har krystallisert seg. Eksempel en slik type skifer er Ottaskifer. Mer om hornblende i Geologisk ... Mer om garbenskifer i Geologisk leksikon En stein funnet i fjæra har den ene siden et særegent mønster: det ser ut ...
... noe bilde av steinen er det svært vanskelig å si hva slags stein du har sett. (Selv med bilde ville det vært vanskelig!)   Ut fra ... er sikkert, er at det finnes svært lite kalkstein både Sørlandet og i Rogaland, så om det er kalkstein må den ha kommet fra ...
... lokaliseringen av brønnen. Likevel er jeg ganske sikker hva slags bergart du har truffet ved boring. I området der du bor ... lenger ned enn 50 m. Fjellet er helt sort og inneholdt små stein som fungerte som slipepulver borkronen. Hva slags fjell kan dette ...
... - Men den viser også at Norge må legge større vekt geologisk kartlegging, som et fundament for økt prospektering, ... De siste regionale flymålingene i Finnmark ble gjort 1960- og 1970-tallet. Sintef og Norut-rapporten sin side varsler at ...
... fins det en del skifre i Gjøviksområdet som er rike glimmer.  Glimmer er tynne, flak-aktige mineraler, noe som gjør av skifer ... som takstein etc. Hvilke er de vanligste mineralene jorda, og hvilke er de vanligste Gjøvik og i Drammensområdet? De ...
... i dyrelivet i fjorden: - Det er fullt mulig å rette problemet. Flere tiltak land kan begrense spredningen fra bosetningene, mener seniorforsker Rolf ...
... (NGU), Universitetet i Bergen (UiB) og Landbrukshøgskolen Ås (nå UMB) startet forskningsprosjektet "Kvartær stratigrafi Jæren", var målet å finne ny kunnskap om isens bevegelser og påvirkning ...
Både granitt og larvikitt er navn som brukes mange forskjellige bergarter, ofte feilaktig som en samlebetegnelse. Spesielt granitt brukes som salgsnavn mange natursteinstyper som strengt tatt ikke er granitter. Begge ... bergartene ble slitt bort av vær og vind, slik at de ligger overflaten i dag. Begge bergartstypene inneholder for det meste mineralene ...
... oppsto en feil under arbeidet som førte til at alle skjema nettsiden var ute av funksjon i nesten to uker, mellom fredag 30.10 og til ... ikke generert feilmeldinger eller gitt andre klare tegn  at noe er galt. Det er likevel mulig å vite om din henvendelse er rammet. ...
... viktighet i lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng oppdrag av regiongeologen. Larvikittforekomstene er de viktigste i ... Dette tydeliggjør behovet for gode forvaltningsmessige grep kort og lang sikt. Drammensgranitt ble produsert i store mengder fra ... dog viktige og etterspurt som supplerings- og restaurerings stein til danske bygg. Det er påvist en rekke forekomster av ...
Slik ser NGUs side Facebook ut. Nettsamfunnet har om lag 1,5 millioner norske brukere og noen ... NGU har valgt å bli med ved å lage sin egen omtaleside Facebook og en profilside YouTube. Slike nettsteder åpner i stor grad for at besøkende kan bidra ...
... i flere år studert magnetiske egenskaper i mineraler nanoskala. Målet er blant annet å utvikle et framtidig stabilt syntetisk langtidsminne til bruk i industriprodukter. Tittelen foredraget var Rocks that remember. Suzanne McEnroe arbeider for tiden ...
... gang ikke fremlagt, men fremlegges nå som en dokumentasjon de undersøkelsene som ble gjort. Georadarmålinger ble utført langs 2 profiler langs vestsiden av breelvavsetningen Rognsmoen. Målingene ble fulgt opp med sonderboringer og testpumpinger i 6 ...
... jordskjelvene i 1850 og 1860-årene er ellers registrert Vestlandet, ved Oslofjorden og i Sverige (f.eks Hudiksval og Tornedalen). ... Nordland. Og den 9. mars 1866 var det et større skjelv ute Haltenbanken. Dette skjelvet kunne merkes godt over hele Midt-Norge, og ...
... I september2007 gjennomførte NGU et sporstofforsøk Åkneset i Stranda kommune. Målet for forsøket var å kartlegge ... grunnvannet i sprekkesystemene i det ustabile fjellpartiet Åkneset. Det ble valgt å benytte lokalt sjøvann fra Sunnylvsfjorden som ...
Hvis en knuser en stein med slegge, eller store steiner smeller i hverandre og det gnistrer, kan ... lukt med den prosessen. Når flere millioner kubikkmeter stein raser ut, gnurer mot berggrunnen og knuses så steinstøvet står ... Det er vel den nærmeste forklaringen jeg kan tenke .    Det står også i beskrivelsen av Tjelleskredet, at det så ut som ...
... Ideen om undersøkelse av granat som abrasiv ble framsatt 1990-tallet i regi av Nordlandsprogrammet, senere gjennom Salten Mineral ... sammen til denne rapporten. Det er undersøkt lokaliteter Helgeland (Hemnes, Rana og Rødøy kommuner) og Salten (Gildeskål, Bodø, ...
... Regnskapene synliggjør hvor uttakene foregår, størrelsen dem, og hva massene benyttes til. Det vil fortsatt være et stort behov ... Det er opp til kommunene og fylkene å forvalte ressursene en best mulig måte. vegne av regiongeologen, Buskerud, Telemark og ...
... som kan finnes i stående bygningsmasse i Norge er gjort bakgrunn av resultatene fra NGUs kartlegginger av PCB i bygningsmaterialer ... fasader. Dataene indikerer at det er flere PCB-bygg Vestlandet enn i de øvrige landsdeler. 100 bygg Svalbard fra norske og ...
... For de nærmeste årene anbefaler vi at arbeidet fikuseres : - Generell kartlegging og geofysiske undersøkelser - Kalkstein som ... Evaluering av framtidig behov og tilgang industrimineraler og metaller i Budkerud, Telemark og Vestfold ...
... svært tydelig. Skredgropa vi har kartlagt dekker et areal over 2000 km2, men den strekker seg trolig lenger mot sørvest. ... dominerer grusholdige og sandige sedimenter med stein og blokk. Sedimentene blir generelt mer finkornige mot dypet, men det ... av Bjørnøysraset ligger det hauger med grus, stein og blokk. Vi har ennå ikke full forståelse for hvordan disse er avsatt. ...
... iskrystallenes bane fra de faller som snø høyt oppe breen, blir dekt av neste års snø osv. De siger fram helt til de er ... vei vil isen slipe og skure underlaget og dra med seg stein, grus og sand som dels knuses ned til leirslam. Dette fungerer som et ...
... og grunnvannsundersøkelser. Videre vil prosjektet se anvendelse av utstyr og gi anbefalinger slik at sammenhengen mellom avsetningstype, dannelse og hydrogeologi kan bli undersøkt en tilfredsstillende måte. Det er utført 7 boringer i avsettningene ved ... i øst. Ved Grøna ble det avsatt mere stein og blokkrike avsetninger under isavsmeltningen. Dette samsvarer godt med ...
... kommuner. Dette arbeidet har allerede ført til drift en forekomst ved Kragerø og planer om drift en annen forekomst ved ... med mange skogsbilveier. Det er således mange steder hvor stein kan brytes uten at mye veibygging er nødvendig. Det er også øde ...
... til Statoil og Norges geologiske undersøkelse (NGU) laget for å få stablet det hele  beina. Tegnet geologi ... er det altså fortsatt mulig å sende inn bidrag.  Stein i sentrum Steinen som ble brukt til å bygge byen, var temaet for ...
... vurdere stabiliteten, undersøke faren for nye skred og se behovet for eventuelle umiddelbare sikringstiltak.  To ... (NGU) og to fra Norges geotekniske insititutt (NGI) er plass sammen med blant andre to sprengningseksperter fra Direktoratet for ...
MAREANO- kartleggingen Eggakanten foregår både kontinetalsokkelen (dypere enn 450 m) og de grunnere områdene øst for ... ca. 200 000 år siden . Rasgropen er veldig framtredende batymetriske kart. Lengst nord i kartleggingsområdet er ...
... Nordvik, Trond 0800-3416 Detaljundersøkelser Nordnesfjellet 2009.026 Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ... over 5 cm/år (5-9 millioner m3). Det er en svak indikasjon at bevegelsene har økt de siste årene. Det ser ut til at bevegelsene er ...
... Håvard Ihlen, Peter 0800-3416 Karbonatitten Stjernøy, ressursmuligheter 2009.060 This report gives an overview ...
Gautneb, Håvard 0800-3416 Karbonatitten Stjernøy, ressursmuligheter 2009.061 This report gives an overview ...
... i Geiranger. Foto: Norsk Fjordsenter GLASS: Plakatane er trykte glassplater. Foto: Lisa Løseth Utstillinga fortel dei mange turistane i ...
... utenfor moloen ved turistskipkaia er ikke datert. (Klikk bildet for stor versjon) 3D-illustrasjon: Jean-Sebastien L’Heureux/John ... med båt, bil og jernbane og er delvis bygget deltaet fra Nidelva, som renner gjennom byen. Bydelen er bygd opp av fyllmasser plassert sjøbunn. Fortsatt er deler av Brattøra preget av setninger fordi både ...
... med undersøkelsene. Det ble ikke påvist barytt Sørøya. Undersøkelsene besto i hovedsak av prøvetaking/analysering og ... ble det funnet i en forkastningssone i Trollfjorddalen Varangerhalvøya, men ikke i så store mengder at det var lønnsomt å ...
... pukkforekomster i fylket som "nasjonalt viktige", Gudvangen stein i Aurland, Skipperdalen, Gulestø og Dyrstad i Bremanger, Seljestokken i Flora og Halsvik pukk i Gulen kommune. Det er grunn av eksportrettet virksomhet, eller grunn av et framtidig ...
Ved tilgang vann og oksygen vil alunskifer både svelle og oksydere. Pyritt (svovelkis) ... oksyderer og danner svovelsyre. Dette fører til syreangrep betongkonstruksjoner, jern og stål, samtidig som svelling medfører at ... annet Store Norske Leksikon Jeg har alunskifer tomta mi. Huset mitt er ca 30 gammelt. I det siste har jeg registrert at ...
FORTSETTER: Et av årets MAREANO-tokt har foregått Eggakanten nordvest for Tromsø. Nå blir arbeidet i Mareano videreført ... tirsdag, framgår det at NGUs totale ramme for 2010 ligger 189,4 millioner kroner. Driftsutgiftene utgjør 122,1 millioner, mens ...
... kan havne. KARTLEGGING: Forsker Kari Sletten feltarbeid i Bergen for å granske faren for steinsprang. Mens de ... (NVE) anbefaler at aktsomhetskartene blir brukt kommuneplannivå, og viser til egne retningslinjer for planlegging og ...
... i et 10-generasjoners perspektiv. - Det har mange måter vært et utmattende prosjekt, men ikke minst lærerikt og ... - Med dette initiativet har vi sett framover og hva som kan forventes av framtidas mineralbruk. Resultatet kan forhåpentlig bidra til økt fokus langsiktig forvaltning av mineralressurser ut over politikernes 4-årige ...
... som i år altså var lagt til Bergen. NGU sin side var plass med utstilling, med salg av bøker og publikasjoner, og med i alt 31 ... i nettopp Bergen i januar. Nær 300 delegater deltok det årlige fagmøtet. Nytt berggrunnskart for Bergen Nytt ...
... bort/ruller unna fordi sanda er vannmettet, og grunn av små oppadgående vannstrømmer. Vannstrømmen gjør at kornene ... De som eventuelt omkommer i kvikksand, omkommer gjerne  grunn av andre faktorer, som for eksempel tidevann eller dehydrering. For ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.