2 resultater
Neeb, Peer-Richard 0800-3416 96.103 oppdrag fra Nord-Troms Herredsrett har NGU utført en befaring av grusfore- ... består av en breelvavsetning med lagdelte masser av stein, grus, sand og silt. Forekomsten er tidligere registrert i NGUs Grus- og ...
... 95.146 Norges geologiske undersøkelse (NGU) har oppdrag for FBT - Harstad gjennom- ført miljøtekniske grunnundersøkelser ... mengden av olje som eventuelt lekker ut til Skoddebergvatnet grunnlag av dette er behovet for aktive tiltak vurdert opp mot risikoen med ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.