7 resultater
Lutro, Ole Tveten, Einar Beskrivelsen finnes kartet. Årdal. Berggrunnskart Årdal M 1:250 000; trykt i farger ...
... i det aktuelle området, men uten å gå noe særlig inn de detaljerte geologiske relasjoner. Geologien er kompleks med en serie ... den utførte kartleggingen har vært å få bedre kontroll felt- relasjonene i Gjørlangeområdet med særlig henblikk proterozoic ...
... krav. Til betong- formål er den god. Bortsett fra avstand noen kilometer til sjøen ligger den brukbart til i terrenget for et eventuelt uttak. Den mest aktuelle sonen har en bredde over hundre meter og en lengde flere kilometer. Store tonnasjer er ...
... grunnvann i løsmasser som kilde mens to vannverk er basert grunnvann i fjell. Kartleggingen viste at det gjennomsnittlige innhold av radon i råvannet til disse 33 vannverkene er 6% av anbefalt tiltaksnivå 500 becuerel/liter. Kun fem vannverk har et ...
... Det er særleg stor skredfare langs ein strekning omlag 400 m ved Sausegjelet og ein strekning 300 m ved Voldum. Også dei to vegalternativa mellom Lai og Kvenshagen har ...
... Alle forekomstene er digitalisert og plottet ut 49 "Ressurskart sand, grus og pukk" i M 1:50 000. Grus- og Pukkregisteret ...
... I vår tidligere Rapport 93.059 ble det pekt en mulig forekomst ved Tue. Denne ligger imidlertid noe ugunstig til med ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.