5 resultater
... grunnvann i løsmasser som kilde mens to vannverk er basert grunnvann i fjell. Kartleggingen viste at det gjennomsnittlige innhold av radon i råvannet til disse 33 vannverkene er 6% av anbefalt tiltaksnivå 500 becuerel/liter. Kun fem vannverk har et ...
... til eksport. Den geografiske plasseringen av lokalitetene er kyststrekningen mellom Vest-Agder og Hardangerfjorden. Til lokaliseringen ... kriterier som bergartstype og egenvekt, sjødyp, størrelse ressurs, geografisk plassering, antatt kvalitet og eventuelle ...
... og mulige skjellsandområder som tilsammen dekker et areal 3.3 mill.m². Innenfor dette arealet er 5.8 mill m3 (43% av total- volumet) ...
... og mulige skjellsandområder som tilsammen dekker et areal 1.3 mill. m². Innenfor dette arealet er 3.8 mill. m3 (73% av totalvolumet) ...
... og mulige skjellsandområder som tilsammen dekker et areal 8.3 mill m². Innenfor dette arealet er 20.5 mill.m3 (56% av totalvolumet) ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.