3 resultater
... kartlegge utbredelse og volum av sand- og grusavsetningene Gardermoen. Det har spesielt vært viktig å kartlegge de grove grus- og ... mot forurensing er det satt igjen en buffersone 4 m. Dette utgjør 39 mill. m3. Sand- og grusundersøkelser Gardermoen, Ullensaker kommune ...
... Ellen M.O. Sundvoll, Bjørn Beskrivelsen finnes kartet. Oslo. Berggrunnskart Oslo M 1:250 000; trykt i farger ...
... 0800-3416 96.052 Norges geologiske undersøkelse har oppdrag fra Direktoratet for naturfor- valtning vurdert volum sand- og grusressursene innen deler av det fore- slåtte Hauerseter ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.