3 resultater
... til ny borebrønn blir gitt. Veiarbeid, mulig skade borebrønn. ...
Hillestad, Gustav 0800-3416 87.052 Slettmoen syd for Krøderen skulle løsmassene kartlegges. Seismiske ... langs 6 profiler med tilsammen ca. 7,5 km. Langt nord platået kom fjellet opp til bare ca. 5 m fra terrengoverflaten det minste. Over store deler av sletta tyder målingene ...
... Et område i Rollag i Numedal skulle undersøkes med sikte å bestemme mektigheten av nyttbar sand og grus. Det ble gjort seismiske ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.