20 resultater
... rapporten gis det resultater fra et utlutingsforsøk utført 38 bekkesedimentprøver. Prosentandelen av det totale elementinnholdet i ... forskjeller i ektraksjonsevnen. Utlutingsforsøk utført bekkesedimenter. ...
... Boring eller graving. Grunnvann til boligfelt Sjoa i Sel kommune. ...
... 0800-3416 1650/49C En rekke bekkesedimentanomalier bl.a molybden Romeriksåsene var grunnlag for oppfølging. 6 områder fra Nittedal til ...
... med bl.a. staller for 25 hester. Rapport etter befaringer Hadeland 14. oktober 1980. Vannfor- syning til Hadeland travselskaps ...
... boring ville være risikofylt. Rapport etter befaringer Hadeland 14. oktober 1980. Vannforsyning til Arve Hellen, Brandbu. ...
... et område ved Mellene blitt geologisk kart- lagt med tanke å finne egnete steder for start av ny skiferdrift. grunn av liten blotningsgrad gav den geologiske undersøkelse ikke sikkert ...
Olsen, L. Beskrivelsen finnes kartet. Fåberg. Kvartærgeologisk kart.; Fåberg; CKL 073074; 1:20 000; ...
... grunnvannsbrønnene for det nye anlegget for tettbebyggelsen Kvam. Kvam Vassverk. ...
... 3 forskjellige områder i Skrukkelia. Prøvene er analysert Mo, Zn, Pb og Cu og plottet kart. Jordprøvene rundt de påviste molybdenmineraliseringer i Skrukkelia ...
... grafiske kart i målestokk 1:20 000 som navigasjonsgrunnlag. grunn av en feil ved det digitale måleutstyret i helikopteret ble bare ... derfor digi- talisert fra analoge registreringer og tegnet NGU's Calcompplotter. EM- kartene er tegnet for hånd calcompplottede ...
... eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0,18 mm og analysert HNO3-løselig Ag, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V og Zn. Analyse- resultatene ...
... eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert kart i målestokk 1:50 00 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0,18 mm og analysert HN=3-løselig Ag, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V og Zn. Analyse- resultatene ...
... til vestsiden. Som ledd i arbeidet for å finne igjen malmen østsiden, er det gruvenivå 7 drevet en ort igjennom forkastningen. Ca. 50 m innenfor for ...
... eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0,18 mm og analysert HNO3-løselig Pb, Zn, Ni, Co, Cu, Mn, Fe, Ag, V og Cd. Analyse- resultatene ...
... eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0,18 mm og analysert HNO 3- løselig Pb, Zr, Ni, Co, Cu, Mn, Fe og Ag. Analyse- resultatene ...
... og profilavstand var henholdsvis 200 fot og 500 meter. grunn av en feil ved det digitale registreringsutstyret i helikopteret er magnetiske kart basert digitaliserte analoge registreringer. De radiometriske- og ...
... vann med H2S- smak og -lukt. Enkle kullfiltre som monteres vannkranene er ikke effek- tive for rensing. Alternativ borplass ble tatt ...
... granitten i prekambriske bergarter. Et område med diameter 2-2,5 km peker seg ut som prospekteringsmessig interessant. Omfattende ...
... av porphyry typen i 1978. Høsten 1979 ble det boret 7 hull tilsammen 606,4 m i Aurtjern-området, som er den nordligste delen av ...
... hver kommune. De resulterende 60 prøver er analysert 29 elementer som er brukt i korrela- sjonsanalysen med de epidemiologiske ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.