3 resultater
... K. Ø. O-80024 Det var ønsket vann til flere hytter Kirkøy. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er granitt. ...
... grunnvannsforsyning til gårdsbruk. Det frarådes å bore fremtidig gårdstun; til tross for tykke(?) marine leirer kan en ikke se ...
... hver kommune. De resulterende 60 prøver er analysert 29 elementer som er brukt i korrela- sjonsanalysen med de epidemiologiske ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.