6 resultater
... Ultramafiske bergarter er mikroskopert og kjemisk analysert hovedelementer og utvalgte sporelementer uten at umiddelbart økonomisk ... av mikrosonde. Noen genetiske betraktninger er tatt med. bakgrunn av hva som er kjent om krommalmens opptreden i Feragen-feltet kan ...
... kambrosilur), er kartlagt i målestokk 1:5000 over en lengde ca. 5 km fra vei. I dette området har dolomittdraget en bredde i dagen fra 100 til 150 m over en lengdeutstrekning ca. 300 m. Området er ...
... O-79069 Oversiktsbefaring ( m/ A. Gaut ) med sikte grunnvannsforsyning til fiskeværene Sula, Bogøyvær og Mausundvær. ... -prøveboringer i fjell (skråboringer) foreslås Bogøyvær. (pkt. A. 4779 70832, pkt. B & C; 4784 70833, pkt. D; 4783 ...
... om de også kan skyldes rene bergarter. For å bringe dette det rene, anbefales det påsatt noen borhull utvalgte IP-anomalier selv om muligheten for økonomisk interessant ...
... som renner inn til Selbusjøen. Prøvestedene ble markert kart i målestokk 1:50 00 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0,18 mm og analysert HNO3-løselig Pb, Zn, Ni, Cu, Co, Mn, Fe, Cd, V og Ag. Analyseresultatene ...
... 0800-3416 1494 L Kornfordelingen har innflytelse den mineralogiske og kjemiske sammensetning til bekkesedimentprøver. ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.