2 resultater
... langs en elektromagnetisk anomali. Prøvene er analysert saltsyreløselig kobber, nikkel og sink. Geokjemisk undersøkelse ...
... ble det benyttet to prøver fra Dom- kirkens brudd i Kvikne. grunnlag av dette er det ved hjelp av stiplet linje et kart over området antydet et skille mellom hardt og mindre hardt ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.