1 resultater
... lengden av forekomsten er anslått til ca. 150 m, bredden linsen maksimalt 30 m. I pegmatitten opptrer større og mindre ... tatt ut mest kvarts og feltspat. Et grovt overslag basert en rekke antakelser tilsier at det gjenstår ca. 10 000 tonn kvarts fra ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.