2 resultater
... (rutil gruben) og Blankenberg er undersøkt med henblikk mulig anvendelse til vegformål. Kragerøitten fra Sjåen er så sprø at ... som egentlig er en kvarts albititt, dekker et område minst 5 mål med 50 m mektighet. I sprøhet og flisighetstall for en prøve ...
... ved hjelp av diamantboringer å fastslå hyperitt reservene Valberg halvøyen. De er å betrakte som uomvandlede rester av et stort ... massiv som dekket hele den østlige del av Valberghalvøya. Delingsåsen II ble det boret tre hull. Hyperitten er hyppig oppdelt av ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.