7 resultater
... 0800-3416 586 Etter forespørsel fra tiltakssjefen Støren, i forbindelse med planer for utbygging av sorterings -og knuseanlegg eiendommen Moe, Støren, foretok NGU en befaring av feltet 6/10 - 64. ...
Bratli, Johs. 0800-3416 154 Boringene foregikk grunnlag av tidligere geofysiske målinger, jfr. GM Rapport nr. 150. Det ble boret 3 hull tilsammen ca. 400 meter. Borhull nr. 1 er beskrevet av geolog H. ...
... grunnvannsforsyning til Røros by fra løsavsetningene Kvitsanden, Slåøya - Geittjernet. Ad. vannforsyning til Røros. ...
... ledende legeme av størrelse ca. 50 x 50 m. Med en mektighet ca. 1,7 m og egenvekt 4,0 blir forekomstens maksimale tonnasje 20 000 tonn råmalm med ca. 30 ...
... en 1 300 meter lang, dyptliggende leder som senere er boret , men ikke funnet. (GM Rapport nr. 24). De nye målingene ble utført for å se nøyere forholdene her. Det ble målt et felt 0,8 km2. I området ...
... og i 1 hull ved Bakkagjerdet. Hullene er boret grunnlag av resultater fra målinger bakken. Formålet med borhullsmålingene var om mulig å påvise eventuelle ... med noe kobberkis. Borhullsmålingene tyder ganske klart at indikasjonene som framkom ved bakkemålingene skyldes de ovenfor nevnte ...
... i Tydal kommune, som ville ha en uttalelse om skiferen to steder hvor det tidligere har vært drevet fram mindre mengder skifer. ... leirskifer noe lysere i fargen enn den ved Livoll. Skiferen Ås viser et par steder falsk skifrighet, er tettere og har vanskelig for ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.