4 resultater
... i Stod: Det ble ikke funnet partier velegnet for drift bygnings- stein. Grana bru, Snåsa: Gjenopptakelse av drift i denne forekomsten er ...
... 0800-3416 642 Forsøksdrift er påbegynt tre steder forekomsten. Brudd 1 er såpass oppsprukket at driften foreløpig er ... i brudd 1. Det skulle derfor være mulig å få ut heller over 1 m2. Skiferen spalter lett og har jevn og pen bruddflate. ...
... og stikk bør granittfeltet i Suul kunne drives grunn av størrelsen. Markedsforholdene er imidlertid vanskelige. Det er ... marked, og det innen- landske behov dekkes ved brudd Tolga, ved Støren og i Sogn. Før drift igangsettes, bør misfargingen i ...
... beliggenhet langs et oppgitt profil. Fordi man umiddelbart grunnlag av målingene kunne angi omtrent hvilke store dyp til fjell det ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.