4 resultater
... for A/S Vigsnes Kobberverk. Skiferforekomsten i åsdraget nordsiden av Jonshornet i Jondalen har vært intens drevet. I området vest for A kartet i rapporten er feltet sterkt tilskrotet, og det er lite trolig at en ...
... Styggegjuvet, Isdøla, Skåltjern, Veig og Viveli. Området syd-siden av Hardangerjøkulen er geologisk kartlagt særlig med tanke grunnfjellskontakten. Rapporten inneholder geologisk kart over området i ...
... om det er gabbrofelt i området som egner seg for drift bygningsstein. Omkring Austreim og Vad har man en relativt finkornet, pen ... oppsprukket, og dette ødelegger gabbroen som bygningsstein. Hushaug, like NV for Austreim og ved Etneelv S for Austreim er gabbroen ...
... anslagsvis mellom 5 og 8 m. Det ble registrert istykkelser opp til ca. 280 meter. Seismiske undersøkelser Folgefonni, Mauranger ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.