3 resultater
... Steinfjellområdet, Repparfjord. Prøvene er analysert saltsyreløselig kobber og lettløselig kobber (CxCu). Geokjemiske ...
... blyforekomst i Porsanger kommune. Prøvene er analysert saltsyreløselig kobber, nikkel og sink. Geokjemisk undersøkelse ...
... nr. 377 og 378. Under oppdrag 397 ble det målt et areal ca. 10.000 km2 og samlet profillengde ca 10.000 km, dvs. profilavstand 1 ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.