1 resultater
... en albitt med An ca. 6%. Natronspaten har en kornstørrelse 2-4 mm. Forekomsten produserer i dag bare natronspat, omlag 2 000 tonn i ... bør sikres gjennom flere kunder og det bør satses mer produksjon av kvarts. Geologisk undersøkelse av Hiåsen kvarts- og ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.