3 resultater
... ble tatt ut i granitt. Grunnvannsforsyning til landsted Risholmen. ...
... i fjell ble tatt ut. Grunnvannsforsyning til Hvaler skole Vesterøy. ...
... 0800-3416 674 Bruddet er 26 m langt og har en bredde 3,5 til 8,5 m. Dybden er 3 m. Bruddet bør kunne utvides i lengderetning ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.