5 resultater
... i Stod: Det ble ikke funnet partier velegnet for drift bygnings- stein. Grana bru, Snåsa: Gjenopptakelse av drift i denne forekomsten er ...
... en 1 300 meter lang, dyptliggende leder som senere er boret , men ikke funnet. (GM Rapport nr. 24). De nye målingene ble utført for å se nøyere forholdene her. Det ble målt et felt 0,8 km2. I området ...
... og i 1 hull ved Bakkagjerdet. Hullene er boret grunnlag av resultater fra målinger bakken. Formålet med borhullsmålingene var om mulig å påvise eventuelle ... med noe kobberkis. Borhullsmålingene tyder ganske klart at indikasjonene som framkom ved bakkemålingene skyldes de ovenfor nevnte ...
... anslagsvis mellom 5 og 8 m. Det ble registrert istykkelser opp til ca. 280 meter. Seismiske undersøkelser Folgefonni, Mauranger ...
... 0800-3416 674 Bruddet er 26 m langt og har en bredde 3,5 til 8,5 m. Dybden er 3 m. Bruddet bør kunne utvides i lengderetning ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.