1 resultater
... i Birtavarre i 1953 ved målinger ved Moskogaissa Grube vestsiden av Kåfjorddalen (rapport 113), ble fortsatt i 1954 i to adskilte områder østsiden av dalen, ved Skaide grube og ved Sabetjok Grube. Feltene ble ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.