5 resultater
... Brækken, H. 0800-3416 157C Tverrslaget ligger nivå 430 nord for Wallenberg skakt og har retning om- trent nord-syd. ... er litt over 1 400 meter langt. De første forsøk målinger i Tverrslag 6 ble gjort i 1954 mens inndriften pågikk. (GM ...
... 0800-3416 175 Overdekkets mektighet skulle fastlegges et antall steder for forestående byggearbeider i området Bjørnlivann - ... profiler. Forholdene i anleggsområdet var meget ugunstige grunn av sterk grunnstøy. Seismiske undersøkelser Løkken. ...
... er fremkommet, synes det å foreligge ganske klare anomalier Hovedmalmen ved Dalatjern (profil 14 500 V) samt dens mulige fortsettelse 300-400 meter vestover. Med hensyn den videre ...
... Grefstadfjell ble feltene fra 1937/38 i vesentlig grad målt nytt. Oppdragsgiver ønsket geofysiske undersøkelser over et område som ... I den øvrige del av feltet har målingene gitt indikasjoner spredte og stort sett meget svakt ledende soner. Geofysisk undersøkelse ...
... løp vært gjenstand for røskingsarbeider og små forsøk drift. De første diamant- boringer fant sted i 1917. I 1947/48 foretok NGU ... står relativt steilt (70 grader) og at det 100-200 meter heng- siden av malmen opptrer en ledende sone som dominerer ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.