5 resultater
... undersøkt ved el.magn.kond.målinger (Turam). Det var ikke forhånd angitt noen definitiv avgrensning av områdene som skulle måles. ... ikke gitt indikasjoner som med større sannsynlighet tyder malmdannelser. De påviste utstrakte lederne antas å være grofittskifere. ...
... ligger under sjøen (kfr. GM rapport nr. 42). Ved boringer østsiden av sjøen ble det konstatert at den indikerte leder består av ... til undergrunnen. Målefeltet har en utstrekning 3,5 km2. Målingene tyder at forekomsten kan betraktes som en flattliggende lineal som er minst 2 200 ...
... målinger. Ved Turammålingene ble det undersøkt et areal 1,4 km2. De magnetometriske målingene foregikk hovedsakelig i et mindre ... TURAMMÅLINGENE:Det ble observert meget svake indikasjoner utgåendet ved Skrattås gr. I spørsmålet om malmens utstrekning mot ...
... km2), som strekker seg ned til sjøen ved Dverberg kirke østsiden av Andøy, ble det gjort el.magn. målinger (Turam) med ... i strandlinjen. I det andre feltet ved Skogvoll Andøys vestside, ble det utført Turammål- inger i et lite område ved ... De magnetiske målingene i Lappmarken synes ikke å tyde at det opp- trer større jernmalmforekomster i området. Geofysisk ...
... sin helhet kopiert opp Færdens rapport. Boringene foregikk grunnlag av GM's geofysiske målinger, jfr. GM Rapport nr. 89. Det ble ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.