1 resultater
... ligger under sjøen (kfr. GM rapport nr. 42). Ved boringer østsiden av sjøen ble det konstatert at den indikerte leder består av ... til undergrunnen. Målefeltet har en utstrekning 3,5 km2. Målingene tyder at forekomsten kan betraktes som en flattliggende lineal som er minst 2 200 ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.